SEN5144 Yazılım Proje YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN5144 Yazılım Proje Yönetimi Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ADEM KARAHOCA
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi PINAR BÖLÜK
Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı bir yazılım yaşam döngüsünü ve bir yazılım proje yönetiminin olağan aşamalarını tanımlamak, rakip proje tasarıları arasında seçim yapabilmek için çeşitli maliyet-fayda değerlendirme teknikleri uygulamak ve risk değerlendirilmesi yapmaktır. Bu ders, proje planlama, program yönetimi, proje değerlendirme, yazılımı emek tahmini, aktivite planlama, risk yönetimi, izleme ve kontrol, yönetim sözleşmeleri, insan yönetimi, ekip organizasyonu ve yazılım kalitesi kapsar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Karakteristik bir iş planının içeriğini tanımlar
2. Adım adım organize bir iş planı yapma bakış açısını kazanır
3. Uygun bir işleyiş modeli seçer
4. Yazılım eforu tahminlerinin tanımlamalarını yapar
5. Bir proje için bir aktivite planı üretir
6. Risk altındaki bir projenin etmenlerini tanımlar
7. Proje için gerekli olan kaynakları tanımlar
8. Projenin süreçlerini izler
9. Projeye yeni bir eleman seçer ve işe alır
10. Projenin koordinasyon gereksinimlerine destek olması açısından en iyi iletişim kurma biçimini seçer

Dersin İçeriği

Bu dersin içerğinde yazılım proje yönetimine giriş, proje hesaplamaları ve program yönetimi, proje planlamasına genel bakış, uygun proje planı yaklaşımını seçmek, yazılım girişim tahminleri, aktivite planlama, risk yönetimi, kaynak dağıtımı, gözetleme ve kontrol, sözleşme yönetimi, yazılım çevrelerindeki insanların yönetimi, takım çalışması ve yazılım kalitesi konuları ele alınacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yazılım Proje Yönetimine Giriş
2) Proje Hesaplamaları ve Program Yönetimi
3) Proje Planlamasına Genel Bakış
4) Uygun Proje Planı Yaklaşımını Seçmek
5) Yazılım Girişim Tahminleri
6) Aktivite Planlama
7) Aktivite Planlama / Vize Sınavı
8) Risk Yönetimi
9) Kaynak Dağıtımı
10) Gözetleme ve Kontrol
11) Sözleşme Yönetimi
12) Yazılım Çevrelerindeki İnsanların Yönetimi
13) Takım Çalışması
14) Yazılım Kalitesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Bob Hughes, Mike Cotterell, Software Project Management, McGraw Hill, 5th Edition.
Diğer Kaynaklar: Harold Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ödev 2 % 15
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı