KSU5330 Ulaşım Altyapıları Proje YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5330 Ulaşım Altyapıları Proje Yönetimi Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, çok geniş ve önemli kapsamdaki ulaşım altyapılarının projelerine dair, yüklenici (müteahit) ve işveren (malsahibi) açısından, ihale aşamasından başlayarak tüm inşaat süresince, proje ve sözleşme yönetimi için gerekli temel konuları ve ülkemiz uygulamalarını hedeflemektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ulaşım altyapılarının planlama, proje, yapım ve işletim süreçleri ile ilgili detaylı bilgi sağlamaktadır.

Dersin İçeriği

Ulaştırma projelerinin yönetim esasları, temel prensipleri, içerikleri ve teknikleri. Uluslararası yapım sözleşmeleri ve ulaştırma altyapıları için sözleşme yönetimi. Risk analizi ve risk yönetimi. Ek hak talebi (Claim) ve uyuşmazlıklar. Ulaştırma altyapılarında FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) tipi sözleşmelerin özellikleri ve uygulamaları. Kalite kontrol.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Proje Yönetimi
1) Ek hak talebi ve İş değişikliği talimatı yönetimi
2) Proje Yönetimi
3) Sözleşme Yönetimi
4) Sözleşme Yönetimi
6) Ek hak talebi ve İş değişikliği talimatı yönetimi
7) Ek hak talebi ve İş değişikliği talimatı yönetimi
8) Kalite kontrol yönetimi, Anlaşmazlıkların çözümü
9) Ulaşım altyapısı yatırımlarının proje ve sözleşme yönetimi açısından dünyadan bazı önemli örneklerinin değerlendirilmesi
10) Ulaşım altyapısı yatırımlarının proje ve sözleşme yönetimi açısından dünyadan bazı önemli örneklerinin değerlendirilmesi
11) FIDIC tipi sözleşmelerin özellikleri, FIDIC tipi sözleşmelerin uygulamaları
12) FIDIC tipi sözleşmelerin özellikleri, FIDIC tipi sözleşmelerin uygulamaları
13) FIDIC tipi sözleşmeli projelerde proje ve sözleşme yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
14) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste Verilen Notlar / Lecture Notes
Diğer Kaynaklar: Ders Sunumları / Lecture Presentations

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 4
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 4
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 4
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.