ISM5510 Yenilik ve Yaratıcılık YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5510 Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. MEHMET HİLMİ YÜCEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: -
Dersin Amacı: Yaratıcılık ve yenilik, bir organizasyonun bugünün rekabetçi pazarda hayatta kalma ve gelişme kabiliyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ders öğrencilerin yenilik ve yaratıcılığın çalışma ortamlarında nasıl gercekleştirilebileceği ve yönetilebileceği konusunda bilgilenmelerini amaçlamaktadır. Öğrenciler yenilik ve yaratıcılığın teorik kavramlarını yanında işyerlerinde yaratıcılık ve yeniliği teşvik etmek kullanılan pratik uygulamalar konulaını öğreneceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarılı şekilde tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki yetileri kazanması beklenmektedir:
• İnovasyon ve inovasyon yönetimine ilişkin kavramlar hakkında farkındalık geliştirmeleri
• İnovasyon yönetimine ilişkin kavramları açıklayabilmeleri
• Yaratıcılık sürecinin anlaşılması
• Yaratıcılık uygulamalarına ilişkin fikir sahibi olmaları
• Inovasyon ve yaratıcılık yönetiminde kullanılan bazı araç ve yöntemlerin kullanımına ilişkin bilgi edinmeleri .

Dersin İçeriği

Hafta Tarih Konu Kitap Bölümü
1 27 Eylül İnovasyonun Özellikleri ve Türleri 1.1, 1.2, 1.3
2 4 Ekim İşletmenin inovasyon ihtiyaçlarının tesbiti 1 2.1, 2.2
3 11 Ekim İşletmenin inovasyon ihtiyaçlarının tesbiti 2 2.3
4 18 Ekim İşletmenin inovasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi 3.1, 3.2
5 25 Ekim İnovatif çözümler geliştirmek için araçlar 1 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
6 1 Kasım İnovatif çözümler geliştirmek için araçlar 2 4.5, 4.6, 4.7, 4.8
7 8 Kasım İnovatif çözümler geliştirmek için araçlar 3 4.9, 4.10, 4.11
8 15 Kasım Midterm
9 22 Kasım İnovatif çözümlerin değerlendirilmesi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
10 29 Kasım İnovasyon için Finansman Kaynakları 8.1, 8.2
11 6 Aralık İnovasyonu Pazarlamak 9.1, 9.2
12 13 Aralık İnovasyon için İnsan Kaynakları Yönetimi 10.1, 10.2, 10.3
13 19 Aralık İnovasyon Ağları 11.1, 11.2, 11.3
14 26 Aralık Grup Proje Sunumları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İnovasyonu Destekleme Rehberi; http://www.innosupport.net/index.php?id=7&L=15
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 55
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 12 168
Proje 1 75 75
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 289

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek