MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezuniyet Koşulları

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı, Türkçe ve İngilizce seçenekleri olan tezsiz bir programdır. Program toplam 30 kredilik 10 ders ile proje çalışmasından oluşur; en erken 3 yarıyılda tamamlanabilir.