ISM5322 Tedarik Zinciri TasarımıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5322 Tedarik Zinciri Tasarımı Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GÜL TEKİN TEMUR ASLAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: ISM5302 - Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere tedarik zinciri tasarımına ilişkin stratejik ve taktiksel seviyede verilen kararların temel prensipleri ve teorileri hakkında derinlemesine bilgi vermektir. Ders tedarik zinciri tasarımına ilişkin temel kavramları verdiği gibi tedarik zincirinin tasarımsal problerinin çözümüne ilişkin analitik modelleri sunar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci:
• Tedarik zinciri tasarım problemlerine ilişkin analitik araçları kullanabilir
• Tesis yeri seçimine ilişkin modelleri kullanabilir
• Depo kapasite belirleme ve tasarımına ilişkin modelleri kullanabilir

Dersin İçeriği

Dersin içeriği tedarik zincirinin temel bileşenlerini, tasarım modellerini, lokasyon seçimi modellerini ve depo tasarımı modellerini kapsar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, Tedarik zinciri temel kavramları
2) Tesis yeri seçimi temel kavramları
3) Ağırlık merkezi yöntemi
4) Yük mesafe yöntemi, Faktör puanlama yöntemi
5) Başabaş analizi
6) Ağ yer seçimi problemleri, Medyan problemleri
7) Ağ teorisi, Merkez problemleri
8) Tesis yeri seçimi genel tekrar, depo yeri seçimi
9) Ara sınav
10) Depolama alanı tasarımı
11) Depolama alanı tasarımı
12) ABC yerleşimi, Tahsisli ve rasgele depolama
13) Depo kapasite belirleme
14) Proje sunumu
15) Final sınavına hazırlık
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Chopra and Meindl, Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operations, 3rd Edition, Pearson, 2007.
Diğer Kaynaklar: Ömer Faruk Görçün, Tedarik Zinciri Yönetimi, 2. Baskı, Beta, 2010.
Ömer Faruk Görçün, Depo ve Envanter Yönetimi, Beta, 2013.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Proje 1 20 20
Ödevler 5 5 25
Ara Sınavlar 1 20 20
Rapor Teslimi 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek