ISM5302 Tedarik Zinciri ve Lojistik YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5302 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GÜL TEKİN TEMUR ASLAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı tedarik zinciri yönetiminin uygulaması ve teorisi hakkında derinlemesine bilginin öğrencilere sunulmasıdır. Bu derste stratejik tedarik zinciri kararlarının yanısıra daha detay taktiksel ve operasyonel tedarik zinciri kararlarının alınmasında kullanılan analitik metodlar öğretilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenciler:
• tedarik zinciri yönetiminin firmalar için nasıl rekabet avantajı sağladığını kavrayacak
• bir tedarik zincirinin performansını etkileyen temel faktörleri bilecek
• tedarik zinciri problemlerinin çözümünde analitik metodları uygulayabileceklerdir.

Dersin İçeriği

tedarik zinciri yönetiminde stratejik modeller, tedarik zinciri tasarımı, tedarik zinciri yönetiminde taktiksel modeller, tedarik zinciri operasyonlarının planlamasın ve kontrolü, stok planlama, üretim ve dağıtım planlama, kamçı etkisi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tedarik zinciri yönetimine giriş
2) Tedarik zincirinde stratejik konular, tedarik zinciri bileşenleri ve performans faktörleri
3) Tedarik zinciri ağ tasarımı
4) Tedaik zincirinde ağ tasarımında belirsizlik konuları
5) Tedarik zincirinde talep tahmini
6) Tedarik zincirinde arz talep dengesi ve genel planlama
7) ARASINAV
8) Tedarik zinciri stok planlama
9) Tedarik zinciri stok planlama
10) Tedarik zincirinde taşımacılık
11) Öğrenci proje sunumları
12) Öğrenci proje sunumları
13) Öğrenci proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Chopra, S. and Meindl P., Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operations, 3rd Edition, Pearson, 2007.
Diğer Kaynaklar: Sanders N.R., Supply Chain Management: A Global Perspective, 1st Edition, Wiley, 2012.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Proje 1 30 30
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 202

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek