ISM5223 Şirket Yönetimi ve GirişimcilikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5223 Şirket Yönetimi ve Girişimcilik Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ALPER CAMCI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin girişimcilik sürecininin önemini, dooğasını ve yenilik (inovasyon) ile girişimcilik arasındaki ilişkileri anlamasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu dersin amacı yeni firma kurma ve geliştirme sürecine ilişkin teorileri ve aynı zamanda pratik bazı konuları tartışmaktır. Bu derste teknoloji tabanlı girişimlerin kurulması süreci girişimcilik fırsatının keşfedilmesi / yaratılmasından başlayarak ele alınacak ve adım adım girişimcilik sürecinin tüm aşamalarının üzerinden geçilecektir. Bu aşamalar arasında strateji geliştirme, planlama, pazarlama, üretim, organizasyon, finansal planlama, kaynak bulma ve kaynak geliştirme ve kaynakların yönetimi sayılabilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrencilerin
* yenilik yaratım süreci ve yenilik ile girişimcilik arasındaki ilişkiyi anlaması
* girişimcilik fırsatlarını tanıması ve değerlendirmesi
* yeni bir firma kurma sürecini ve bunun adımlarını (ekip kurma, organizasyon, kaynak artırma, kaynak yönetimi, gibi) anlaması
* girişimcilik sürecini nasıl yönetileceğine dair farkındaliklarının artması beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Girişimciliğe giriş
Girişimcilik stratejisi geliştirme, girişimcilik zihniyet yapısı
Girişimcilik süreci, iş fikrinden girişimcilik fırsatına
Yenilik stratejisi geliştirme
İş modeli, iş konsepti, iş planı
Yeni firma kurma
Ürün tasarımı, ürün geliştirme, pazarlama ve satış
Girişimcilik kaynakları, kaynak bulma, kaynak edinme ve kaynak yönetimi
Girişimcilik ekibi
Finansal plan hazırlama, karlılık, risk ve gelir
Sermaye kaynakları, yatırımcılarla pazarlık ve anlaşma yapma süreçleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Girişimcilik konusuna giriş Yok
2) Girişimcilik stratejisinin geliştirilmesi; girişimcinin düşünce yapısı, karakteristiği Ders kitabından Bölüm 1'in okunması
3) Girişimcilik süreci, girişimcilik fırsatının yaratılması / keşfedilmesi, iş fikrinden girişimcilik fırsatına Ders kitabından Bölüm 2-3'ün okunması
4) Rekabet stratejisi ve yenilik stratejisi hazırlanması Ders kitabından Bölüm 4-5 okunması
5) İş modeli hazırlanması, iş modeli tablosu, iş planı hazırlanması Ders kitabında Bölüm 6'nın okunması Destekleyici kaynaktan Bölüm 10'un okunması
6) Firma kurma süreci, ürün tasarımı, ürün geliştirme; pazarlama ve satış Ders kitabından Bölüm 8-9'un okunması
7) Girişimcilik sürecinde ihtiyaç duyulan kaynaklar, yeni kaynaklar bulunması, kaynakların artırılması, kaynakların yönetimi Ders kitabında Bölüm 11 ve 13'ün okunması
8) Ara sınav Ara sınav hazırlık
9) Girişimcilik ekibi, organizasyon ve yaratıcılık Ders kitabında Bölüm 12'nin okunması Yardımcı kitaptan Bölüm 12'nin okunması
10) Finansal planlama yapılması, karlılık ve başarı, risk ve getiriler Ders kitabından Bölüm 7, 16 ve 17'nin okunması
11) Sermaye kaynakları, yatırımcı bulma, yatırımcılarla pazarlık ve anlaşma imzalanması Ders kitabında Bölüm 18-19'un okunması
12) Yeni firmanın yaşam döngüsü, firma büyüme aşamaları, girişimci firmada başarıya uzanan yol Ders kitabından Bölüm 20'nin okunması Yardımcı kitaptan Bölüm 22'nin okunması
13) Dönem sonu projelerini sunumu Proje sunumlarına hazırlık
14) Dönem sonu proje sunumları Proje sunumlarına hazırlık

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Technology Ventures: From Idea to Enterprise, 4th Edition, 2014, Thomas H. Byers, Richard C. Dorf & Andrew J. Nelson, McGraw Hill Education.
Diğer Kaynaklar: New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st century, 8th Edition, 2008, Jeffry A. Timmons & Stephen Spinelli, McGraw Hill Education.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 2 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Sunum / Seminer 2 17 34
Proje 1 75 75
Ara Sınavlar 1 35 35
Final 1 35 35
Toplam İş Yükü 291

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek