ISM5201 İleri Mühendislik YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5201 İleri Mühendislik Yönetimi Güz 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GÜL TEKİN TEMUR ASLAN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. FAİK TUNÇ BOZBURA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, başarılı yönetici ve şirketlerin karakteristiklerini analiz edeerek, günümüzün değişen organizasyonlarında, bireylerin sahip olması gereken yeteneklere, sorumluluklara ve rollere yönelik bir anlayış geliştirilerek tasarlanmıştır. Bu süreç aynı zamanda, günümüz yöneticilerinin ve şirketlerin karşılaştığı çevresel koşullar ve baskılara yönelik bir farkındalık geliştirir. Öğrenciler özellikle, işletme yönetiminin dilini ve gerçek yaşamda kullanılan teori ve anahtar konseptlerin uygulamasını öğreneceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. organizasyon hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kaynakların verimli ve etkin kullanılmasına yönelik yönetim konseptlerini ve yönetici yeteneklerini öğretir.
II. organizasyonel verimliliği ve etkinliği arttırmak için geliştirilmiş yönetim teorilerini açıklar.
III. Etik olanı ve etik olmayanı açıklar.
IV. Organizasyonun işletme çevresini seçer.
V. Yönetsel karar verme'nin doğasını açıklar.
VI. Yüksek kaliteye, verimliliğe, yaratıcılığa ve müşteriye karşı sorumluluğa ulaşmada stratejinin rolünü açıklar.
VII. Yöneticilerin organizasyonel yapıları seçimlerini etkileyen faktörleri açıklar.
VIII. Yöneticilerin, çalışanlarının motivasyonunu ve tatminlerini sağlayacak işleri nasıl grupladığını anlatır.
IX. Motivasyonun ne olduğunu ve neden yöneticilerin bunu dikkate alması gerektiğini açıklar.
X.Yöneticilerin etkin ve verimli olmasını sağlayan kaynak güçleri, liderlerin ne zaman verimli ve etkin olduklarını ve liderliğin ne olduğunu anlatır.

Dersin İçeriği

Ders, Yönetim ve yönetme kavramlarını tartışıp yönetim anlayışının tarihsel değişimini endüstriyel etkileri açısından incelemektedir. Etik Değerler ve Sosyal Sorumluluk kavramaları vurgulanıp, bir Karar Verici Olarak Yöneticinin üstlendiği görevler incelenmektedir. Organizasyon kültürü, Motivasyon ve Liderlik diğer kapsam başlıklarıdır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yöneticiler ve yönetim
2) Yönetim tarihinin değerlendirilmesi
3) Yönetim tarihinin Değerlendirilmesi
4) Etik Değerler ve Sosyal Sorumluluk
5) Küresel Çevre
6) Bir Karar Verici Olarak Yönetici
7) Bir planlayıcı ve strateji uzmanı olarak yönetici
8) Yönetim tarihinin gözden geçirilmesi Ara Sınav
9) Fonksiyonel Stratejiler: Değer Zinciri Yönetimi
10) Fonksiyonel Stratejiler: Değer Zinciri Yönetimi
11) Organizasyonel Yapının ve Kültürün Yönetimi
12) Kontrol ve Değişim Yönetimi
13) Motivasyon
14) Liderlik

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Gareth R. Jones and Jennifer M. George, Contemporary Management, 6th edition, McGraw- Hill, 2009.
Diğer Kaynaklar: Current issues of Financial Times, Fortune, Business Week, The Economist,
Harvard Business Review, Business Strategy Review and those of local business magazines Power, Capital and Platin, as well as the business section of daily
local newspapers.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Ödevler 5 5 25
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 191

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek