ISM5128 Yöneticiler İçin Finansal OkuryazarlıkBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5128 Yöneticiler İçin Finansal Okuryazarlık Güz 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Finansal muhasebe ve finansal yönetimin ana konuları işlenecektir. Konuların anahatlarının tanıtılmasını takiben ilgili konuya yönelik sınıf içi sorular çözülecek ve vaka çalışmaları yapılacaktır. Amaç muhasebenin ve finansal yönetimin temelleri konusunda öğrenciye bilgi verilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Finans dünyası, oyuncular ve bileşenler hakkında genel bilgi edinmek
- Temel finansal tabloları okuma, yorumlama ve değerleme becerisi kazanmak
- Paranın zaman değerini öğrenmek
- Paranın zaman değerini hisses senedi tahvil ve diğer nakit akışlarına uygulamak
- Bu uygulamalar için kullanılan metodların kavranması
- Bu uygulamalar esnasında kullanılan iskonto oranının hesaplanması
- Bu uygulamalar esnasında nakit akışlarının nasıl hesaplandığının öğrenilmesi
- Kısa vadeli varlık yönetimi ve pasif yönetiminin esaslarının görülmesi

Dersin İçeriği

1. Bilanço ve Gelir Tablosu
2. Nakit akış Tablosu ve Firma Faaliyetlerinin kayıt edilmesi
3. Proforma Tablolar nasıl hazırlanır
4. Finansal Tabloların analizi
5. Paranın Zaman Değeri
6. Risk ve Getiri
7. Yatırım Kararlarının Analiz Teknikleri
8. Sermaye Maliyeti
9. Nakit Akışı Hesaplamaları
10. Duyarlılık / Senaryo ve Monte Karlo Analizleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilanço ve Gelir Tablosu N/A
2) Nakit Akış Tablosu Gürsoy 4 ve 5. Bölüm
3) Proforma Tablolar Gürsoy 5. Bölüm
4) Finansal Tabloların Analizi Gürsoy 4. Bölüm
5) Paranın Zaman Değeri Gürsoy 7. Bölüm
6) Paranın Zaman Değeri Gürsoy 7. Bölüm
7) Ara Sınav N/A
8) Risk ve Getiri Gürsoy Bölüm 8
9) Kısa Vadeli Aktif Yönetimi Gürsoy Bölüm 14/15
10) Kısa Vadeli Borç Yönetimi Gürsoy Bölüm 13
11) Yatırım Kararları Analiz Teknikleri Gürsoy Bölüm 16
12) Sermaye Maliyeti Gürsoy Bölüm 18
13) Proje Nakit Akışlarının Tahmini Gürsoy Bölüm17
14) Genel Tekrar N/A

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Finansal Yönetim İlkeleri, C.T. Gürsoy, Beta Yayınevi, 2014
Diğer Kaynaklar: N/A

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 4
Ödev 7 % 21
Ara Sınavlar 2 % 25
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 2 % 10
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 5 60
Ödevler 7 6 42
Ara Sınavlar 2 3 6
Rapor Teslimi 2 21 42
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek