ISM5124 Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5124 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DİDEM YILDIZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders şirketlerin iş hedeflerine insanlar üzerinden nasıl ulaşabileceği ile ilgili niyetleri ve planlamaları tanımlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
* Stratejik insan kaynakları yönetimi iş performansını nasıl artırır konusunun tanımlanması
* Stratejik insan kaynakları yönetimini sistematik ve stratejik yönden tanımlanması
* İnsan kaynakları uygulamalarında yer alan stratejik süreçler ile ilgili bağlantıların tanımlanması
* Özel insna kaynakları konularına stratejik yönden yaklaşılması

Dersin İçeriği

Stratejik insan kaynakları yönetimi formülasyonu ve tanımlanması, stratejik insan kaynaklarında roller, entelektüel sermaye, bilgi yönetimi, insan kaynakları sayısal modelleme.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan Kaynaklarının organizasyondaki stratejik rolü vakalar ve ders notları
2) Stratejik insan kaynakları yönetimi: içerik ve süreç vakalar ve ders notları
3) Stratejik insan kaynakları yönetimi stratejileri vakalar ve ders notları
4) Stratejik insan kaynakları yönetimi stratejilerinin formülasyonu ve tanımlanması vakalar ve ders notları
5) Stratejik insan kaynakları yönetimi ile iş performansının yükselmesi vakalar ve ders notları
6) Stratejik insan kaynakları yönetiminin rolleri vakalar ve ders notları
7) organizasyonel etkinliği geliştirme stratejileri vakalar ve ders notları
8) Yetenek yönetimi stratejisi vakalar ve ders notları
9) Stratejik insan kaynakları gelişimi vakalar ve ders notları
10) Performans yönetimi için stratejiler vakalar ve ders notları
11) ödül stratejisi yok vakalar ve ders notları
12) çalışan iletişim stratejisi vakalar ve ders notları
13) İnovasyon stratejisi vakalar ve ders notları
14) özet ve final sınavına hazırlık vakalar ve ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ulrich, D., W., Younger, J., Brockbank, & Ulrich,M . (2012). HR from the Outside In: Six Competencies for the Future of Human Resources. SRHM.
ISBN 978-0071802666
Diğer Kaynaklar: www.shrm.com

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 88
Sunum / Seminer 13 26
Proje 14 56
Ödevler 14 28
Ara Sınavlar 8 24
Final 5 27
Toplam İş Yükü 291

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek