INE6310 Ted. Zin.& Loj. Yönetiminde Özel KonularBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
INE6310 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetiminde Özel Konular Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu doktora dersi, tedarik zinciri ve lojistik alanındaki temel yaklaşımları ve literatürü gözden geçirmek ve konuları detaylı olarak tartışmak üzere tasarlanmıstır. ana amaçlardan biri, doktora adaylarını alanın temel araştırma konularıyla tanıştırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1: tedarik zinciri yönetimi ile alakalı temel araştırma konularını belirlemek ve tanımlamak.
2: Tedarik zincirinin tasarımı, ürünlerin dağıtımı ve taşıma faaliyetlerinin planlanmasına ilişkin optimum kararların alınmasına yardımcı olacak model ve tekniklleri kritik edebilmek ve geliştirmek.

Dersin İçeriği

Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, ürünlerin doğru miktarlarda ve yerlerde, doğru zamanlarda üretilerek müşteri hizmet gereksinimlerini karşılacak ve toplam sistem maliyetlerini en küçükleyecek şekilde üretim ve dağıtımını sağlayabilsin diye tedarikçilerin, fabrikaların, depoların ve satıcıların etkili bir biçimde entegrasyonu ile uğraşır. Bu maksatla, aşağıdaki konular, literatürdeki araştırma alanlarını belirlemek üzere incelenecektir: Teadrik zinciri stratejileri ve performans metrikleri, ağ tasarımı ve taşıma, tale ve capasite planlama, envanter, tedarik kaynakları, tedarik zinciri koordinasyonu, yeşil tedarik zincirleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Üretim yönetimi ve Tedarik zinciri alanındaki gelişmeler
3) Ağ Tasarımı
4) Ağ Tasarımı
5) Kararsız ortamlarda ağ tasarımı
6) Toplam Üretim Planlaması
7) Envanter planlaması
8) Ara sınav
9) Envanter planlaması
10) TZ'de kordinasyon
11) Ulaşım Planlaması
12) Ulaşım Planlaması
13) Proje Sunumları
14) Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Selective journal papers.
Diğer Kaynaklar: Chopra, S. and Meindl, P. (2010). Supply chain management: strategy, planning and operations, Prentice-Hall.
Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. and Simchi-Levi, E. (2000). Designing and managing the supply chain: concepts, strategies,and case studies, McGraw Hill.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 80 % 0
Uygulama 1 % 20
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 10
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 84
Proje 4 12
Ödevler 12 36
Final 1 15
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı