ENM5112 Proje YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5112 Proje Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. FAİK TUNÇ BOZBURA
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. ÖZLEM KANGA
Dr. Öğr. Üyesi ALPER CAMCI
Opsiyonel Program Bileşenleri: MS-Project programı
Dersin Amacı: Bu ders proje yönetiminin temel kavramları vermek üzere üst düzey endüstri mühendisliği öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu derste proje bütçeleme, ekip tasarımı, sıralama, CPM ve PERT planlaması, kaynak tahsisi, zaman ve maliyet analizleri, izleme / bilgi sistemi ve kontrol ve kazanılmış değer yöntemi analiz edilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Modern proje yönetiminin temel ilkelerini tanır
II. Proje planını değerlendirir
III. Projenin aşamaları hakkında sayısal veriler toplayarak proje planlar
IV. Program, bütçe ve yönetim açısından planına göre projeyi devam ettirip, sonlandırır
V. Pratik problem üzerinde proje yönetimi ve planlama teknikleri uygular
VI. Bir proje yönetimi yazılımı kullanır(MS Project)
VII. Baştan sona MS Project ile bir proje yönetmek

Dersin İçeriği

1. Hafta: Proje Yönetimine Giriş
2. Hafta Organizasyon stratejileri
3. Hafta: Projeyi tanımlama
4. Hafta: Proje ağları I
5. Hafta Proje ağları II
6. Hafta Risk yönetimi
7. Hafta: Kaynak Planlama
8. Hafta: Ara sınav
9. Hafta: Proje süresini azaltma
10. Hafta İlerleme ve performans ölçümü I
11. Hafta İlerleme ve performans ölçümü I
12. Hafta: Liderlik ve uluslararası projeler
13. Hafta: Proje denetim ve kapanış
14. Hafta: Özet ve Sonuçlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Proje Yönetimine Giriş Yok
2) Organizasyonel stratejiler Yok
3) Proje tanımlama MS-Project 1. bölüm
4) Proje ağı I MS-project 1. bölüm
5) Proje ağ II MS-project 2. bölüm
6) Risk Yönetimi MS-project 2. bölüm
7) Kaynak sıralama MS-project 3. bölüm
8) Yarıyıl sınavı Yok
9) Proje süresi azaltma MS-project 4. bölüm
10) İlerleme ve performans ölçümü I MS-project 4. bölüm
11) Gelişim ve performans ölçümü II MS-project 5. bölüm
12) Liderlik ve uluslararası projeler MS-project 6. bölüm
13) Proje audit ve tamamlama MS-project 6. bölüm
14) Özetleme ve sonuçlandırma YOK

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Gary, C.; Larson, E. – Project Management – The Managerial Process–5th Edition – Mc.Graw Hill.
Diğer Kaynaklar: Clements, Gido - Effective Project Management - 5th Edition - South-Western

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 15
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 6 60
Proje 12 3 36
Ödevler 11 2 22
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 164

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) İleri düzey Siber Güvenlik kavramlarını anlamak ve uygulamak
2) İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisini siber güvenlik problemlerinin çözümünde uygulamak.
3) Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
4) Mühendislik alanındaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek ve çalışma alanındaki bilgileri kullanmak
5) Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
6) Bilimsel bilgiye ulaşmak
7) Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
8) Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
9) Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
10) İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
11) Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek