CMP5931 Özel Konular IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP5931 Özel Konular I Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi TAYFUN ACARER
Prof. Dr. SÜREYYA AKYÜZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders araştırma odaklı bir ders olup bigisayar mühendisliği alanındaki çeşitli araştırma konularında gerçekleştirilen son gelişmeleri öğretmek için tasarlanmıştır. Derste, seçilen farklı konulardaki yeni ufuklar açan makalelerin yoğun bir incelemesei yapılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Dersin İçeriği

Dersi veren öğretim elemanının belirleyeceği Bilgisayar Mühendisliği konuları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş / Ders içeriği
2) İlgili alandaki temel kavramlar
3) Araştırma ve sunum konularının belirlenmesi ve öğrencilere dağıtılması
4) Literatür çalışması
5) Literatür çalışması
6) Literatür çalışması
7) Literatür çalışması
8) Literatür çalışması
9) Literatür çalışması
10) Literatür çalışması
11) Literatür çalışması
12) Öğrenci Sunumları
13) Öğrenci Sunumları
14) Öğrenci Sunumları
15) Öğrenci Sunumları
16) Final Sınamı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Seleceted reseach papers
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Sunum / Seminer 2 6 12
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 196

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı