CMP5151 Yazılım Tasarım ModelleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP5151 Yazılım Tasarım Modelleri Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi BETÜL ERDOĞDU ŞAKAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste yazılım mühendisliği dahilindeki tasarım desenleri anlatılacaktır. Klasik tasarım desenleri olan yaratımsal, yapısal ve davranışsal desenler aktarılacaktır. Bunların yanında dağıtılmış programlama, kullanıcı arayüzü ve büyük ölçekli iş uygulamalarındaki desenlerden de bahsedilecektir. Anti-desenler de kısaca aktarılacaktır

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Klasik tasarım desenleri olan yaratımsal, yapısal ve davranışsal desenler gerçek problemler üzerinde uygulama
II. büyük ölçekli iş uygulamalarındaki desenleri gerçek problemler üzerinde uygulama
III. Anti-desenleri tanıma ve kaçınma
IV. Problemleri desenler açısından analiz edebilme
V. Desenleri kategorize edebilme

Dersin İçeriği

Yaratımsal, yapısal ve davranışsal desenler, dağınık programlama ve kullanıcı arayüzü desenleri, büyük iş akışı desenleri, anti-desenler, çevik yazılım geliştirme süreçleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Nesne yönelimli programlamaya giriş ve UML
2) Yaratımsal desenler 1
3) Yaratımsal desenler 2
4) Yapısal desenler 1
5) Yapısal desenler 2
6) Davranışsal desenler 1
7) Davranışsal desenler 2
8) Arasınav
9) Dağınık programlama ve kullanıcı arayüzü desenleri
10) Büyük iş ölçekli desenler 1
11) Büyük iş ölçekli desenler 2
12) anti-desenler
13) Proje sunumları
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 35
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 25
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 75
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 80 80
Ara Sınavlar 1 40 40
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 202

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı