CMP5130 Makine Öğrenimi ve Örüntü TanımaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP5130 Makine Öğrenimi ve Örüntü Tanıma Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Örüntü tanıma sistemleri ve bileşenleri, karar teorileri ve sınıflandırılması; diskriminant fonksiyonları; denetimli ve denetimsiz eğitim; kümeleme; özellik çıkarımı ve boyutsal azaltılması; ardışık ve hiyerarşik sınıflandırma, eğitim, özellik çıkarımı, ve mühendislik problemlerine karar kuralları uygulamaları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. örüntü tanıma problemlerinin doğası ve doğal zorluklar anlamak
II. Kavramları, ticaret-off ve farklı özellik türleri uygunluğu ve bu Bayes gibi sınıflandırma teknikleri, maksimum olabilirlik, vb anlamak
III. Uygun bir sınıflandırma süreci, özellikleri ve istenen örüntü tanıma problemi çözmek için uygun sınıflandırıcı seçin.
IV. Mevcut kaynakları kullanarak algoritma uygulama becerilerini sergilemek ve doğru yorumlamak ve örüntü tanıma terminolojiyi kullanarak açık ve kesin sonuçları iletişim kurabilmek
V. örüntü tanıma algoritmaları matematiksel istatistik temelleri anlamak
VI. Örüntü tanıma güncel araştırma ve gelişmiş konular değerlendirmek

Dersin İçeriği

1.Density Based Clustering
2.Agglomerative Clustering
3.Cluster Evaluation
4.Cohesion, Separation, Cluster Tendency
5.Prototoype-Based Clustering
6.Fuzzy Clustering
7.Sparsification
8.Optimal Partitioning of Sparse Similarities Using Metis
9.Chamelon
10.Jarvis-Patris Clustering Algorithm
11.BIRCH
12.CURE
13.Combining Multiple Clusterings

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tekrar ve karar ağaçları Yok
2) Olasılık Tekrarı Yok
3) Örnek tabanlı öğrenme Yok
4) Naive Bayes Yok
5) Lojistik Regresyon Yok
6) Doğrusal Regresyon Yok
8) Yapay Sinir Ağları Yok
9) Ara Sınav Tekrar
10) Model Seçimi Yok
11) K-means ve hiyerarşik topaklama Yok
12) Topaklama için osalık modelleme Yok
13) Yarı denetimli öğrenme Yok
14) Takviyeli Öğrenme Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics) by Christopher M. Bishop
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 5 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Proje 5 5 25
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 191

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) İleri düzey Siber Güvenlik kavramlarını anlamak ve uygulamak
2) İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisini siber güvenlik problemlerinin çözümünde uygulamak.
3) Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
4) Mühendislik alanındaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek ve çalışma alanındaki bilgileri kullanmak
5) Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
6) Bilimsel bilgiye ulaşmak
7) Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
8) Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
9) Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
10) İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
11) Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek