BNG5796 Special Topics in Bioengineering IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5796 Biyomühendislikte Özel Konular-II Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. GÜLAY BULUT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bulunmuyor.
Dersin Amacı: Biyomühendsilik'te Özel Konular-II dersi güncel biyomühendislik literatürüne ait yayınları hipotez-yöntem-sonuçlar ve bilimsel ortama getirdiği yenilikler bakımından analiz etmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler aynı zamanda biyomühendislik alanındaki en yeni gelişmeleri de takip etme şansı bulacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Biyomühendislik alanındaki yenilikler hakkında bilgi sahibi olur.
2. Bilginin geçerliliğini anlayıp tartışır.
3. Bir araştırma yapılırken hipotez kurma, araştırmayı planlama, elde edilen verilerin değerlendirilmesi konularını tartışır.
4. Yeni bilgilerin araştırmaya nasıl katkı sağladığını öğrenir.

Dersin İçeriği

Tartışma temeline dayalı olan bu ders, biyomühendislik alanındaki en son gelişmeleri öğrencilere aktaracaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Öğretim Elemanı seçimi
2) Öğretim Elemanı seçimi
3) Öğretim Elemanı seçimi
4) Öğretim Elemanı seçimi
5) Öğretim Elemanı seçimi
6) Öğretim Elemanı seçimi
7) Öğretim Elemanı seçimi
8) Öğretim Elemanı seçimi
9) Öğretim Elemanı seçimi
10) Öğretim Elemanı seçimi
11) Öğretim Elemanı seçimi
12) Öğretim Elemanı seçimi
13) Öğretim Elemanı seçimi
14) Öğretim Elemanı seçimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Nature, Science, Cell, Nature Methods gibi dergilerde yayınlanan makaleler.
Nature, Science, Cell, Nature Methods will be the center point of education materials.
Diğer Kaynaklar: .........

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 42
Proje 1 30
Ara Sınavlar 1 30
Final 1 50
Toplam İş Yükü 194

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak.
2) Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak.
3) İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek.
4) Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek.
5) Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek.
6) Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek.
7) Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek.
8) Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek.
9) Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak.
10) Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak.