FİZ6036 Sensörler ve TransducerlerBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FİZ6036 Sensörler ve Transducerler Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: Graduate
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. LÜTFİ ARDA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Sensörler ve transduserler ve teknolojik uygulamaları hakkında temel bilgileri öğretmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Sensörler ve transduserler temel bilgilere sahip olurlar
2-Sensörlerin temel fabrikasyon teknikleri hakkında beceri kazanırlar
3-Transducer uygulamalarını anlatırlar

Dersin İçeriği

Bu derste,Sensörler, Sensör Karakteristikleri, Algılamanın Fiziksel Karakteristikleri; Elektrik yükü, Alan ve Potansiyel, Piezoelektrik etki, Pyroelektrik etki,Hall etkisi, Seebeck ve Peltier etkileri, Sensörlerin Optik bileşenleri, Arayüz elektronik devreleri, Sıcaklık Sensörleri, Yarıiletken pn eklem semsörleri, Optik sıcaklık sensörleri; Akustik sıcaklık sensörleri; Piezo elektrik sıcaklık sensörleri, Kimyasal Sensörler ve Sensör Malzemeleri öğretilecek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sensör ve Transduserler Giriş
2) Sensörler, Sinyaller, Sistemler, Sınıflandırılmaları, Ölçüm Birimleri
3) Sensör Karakteristikleri; Transfer Fonksiyonu;, Doğruluk Duyarlık Tekrarlanabilirlik, Kalibrasyon, Çözünürlük, doyum, çevre faktörle, güvenirlik, hata, uygulama karakteristikleri
4) Algılamanın Fiziksel Karakteristikleri; Elektrik yükü, Alan ve Potansiyel; kapasitans, manyetizma,Induction, Resistans, Piezoelektrik etki, Pyroelektrik etki,Hall etkisi, Seebeck ve Peltier etkileri; ses dalgaları, Sıcaklık ve malzemenin ısıl özellikleri; Işık;
5) Sensörlerin Optik bileşenleri; Radyometri, fotometri, Optik lif ve dalga klavuzları; Isıl soğurma için kaplamalar; Interferometre
6) Arayüz elektronik devreleri; Sensör çıkış/Arayüz elektroniği giriş karakteristikleri; Yükselteçler; Uyarma devreleri; Osilatörler; AD/DA dönüştürücüler ; doğrudan digitize eden sistemler; oransal devreler köprü devreleri Sensörlerde ve devrelerde gürültü
7) Sıcaklık Sensörleri; Termoresistif sensörler; Termoelektrik kontakt sensörleri; Yarıiletken pn eklem semsörleri;
8) Sıcaklık sensörleri (devam edildi)
9) Sıcaklık sensörleri; Optik sıcaklık sensörleri; Akustik sıcaklık sensörleri; Piezo elektrik sıcaklık sensörleri
10) Kimyasal Sensörler; karakteristikleri; algılama mekanizmalarına göre sınıflandırılmaları;
11) Kimyasal Sensörler; algılayıcı malzemelere göre sınıflandırılmaları Örüntü tanıma yöntemleri; elektronik burun
12) Sensör Malzemeleri
13) Sensör Teknolojileri
14) Öğrenci Konu Sunum

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Modern Sensors Handbook
Diğer Kaynaklar: Sensors, W. Göpel and articles

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 25
Seminer 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 2 3 6
Ödevler 5 12 60
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı