FİZ6034 Genel Rölativite TeorisiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FİZ6034 Genel Rölativite Teorisi Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. SARPER ÖZHARAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Genel Relativite Kuramı ve altında yatan temel düşünce, Kuvantum Kuramı ile birlikte, 20. yüzyılı yaratan bir öğretidir. Bu nedenle dersin amacı, genç isteklilere, matematiği en uygun bir araç olarak kullanarak, bu fikir aracılığıyla evrene nasıl bakılabileceği hakkında bir fikir verebilmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Birbirine eşdeğer olan birden fazla yani kendisininkinden farklı bakış açıları olabileceğinin farkına varmak.
2- Evreni birarada tutan temel yasa olarak gravitasyonel çekim yasasının matematik bir modellemesi
3- Evrenin içinde değil üzerinde yaşadığımız ve kütlenin bu evreni eğrisel bir yüzey haline getirdiği
4- Işık hızı evrenin yapısını nasıl belirler
5- Tüm evrende geçerli varsaydığımız Einstein denklemlerinin çözümleyen matematiği görmek, özellikle karadelik’lerin varlığını matematiksel olarak görmek

Dersin İçeriği

Genel görelilik, uzay-zaman koordinatları ve dönüşümleri, enerji-madde ilişkisi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) METRİK VE DÜZ UZAYLARDA UZAKLIK, EUCLID UZAYLARI
2) MINKOWSKI UZAYI, KOVARYANS VE KONTRAVARYANS
3) GENEL KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ, METRİĞİ UZAY-ZAMAN'A BAĞLI UZAYLAR
4) KOVARYANT TÜREV, AFİN BAĞLAR
5) EĞRİSELLİK KAVRAMINI ANLAMAK, PARALEL KAYDIRMA
6) GEODESIC: TANIM VE KAVRAM
7) 4-BOYUTLU UZAYDA KOVARYANT MAXWELL KURAMI
8) MADDENİN VARLIĞI VE ENERJİ TENSÖRÜ
9) NEWTON MEKANİĞİ VE GALILE KOVARYANSI
10) EINSTEIN'IN ÖZEL RELATİVİTESİNİN TEMEL İLKELERİ
11) LORENTZ DÖNÜŞÜMLERİNİN CEBİRSEL YAPISINI ANLAMAK
12) IŞIK HIZI İLKESİ VE RELATİVİST İNVARYANS
13) GENEL KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ ALTINDA İNVARYANT BİR TEORİ YAPMAK
14) KUVVETİN GEOMETRİLEŞTİRİLMESİ YA DA EINSTEIN'IN GENEL RELATİVİTESİNE KISA BİR GİRİŞ

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: General Relativity, An Introduction for Physicists, M. P. Hobson, G. P. Efstathiou and A. N. Lasenby, Cambridge Univ. Press , 2006
Diğer Kaynaklar: Introducing Einstein’ s Relativity, Ray D’ Inverno, Oxford Univ. Press, 1998

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 44 44
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı