MAT6008 Cebirden Seçme KonularBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MAT6008 Cebirden Seçme Konular Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ATABEY KAYGUN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğretim görevlisince seçieln ve lisansüstü programındaki diğer derslerde işlenmeyen konuların işlenmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla geçen öğrenci, öğretim görevlisince belirlenmiş konuyu derinlemesine öğrenmiş olacaktır.

Dersin İçeriği

Dersi veren öğretim görevlisi tarafından belirlenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Cebirden Seçme Konular
2) Cebirden Seçme Konular
3) Cebirden Seçme Konular
4) Cebirden Seçme Konular
5) Cebirden Seçme Konular
6) Cebirden Seçme Konular
7) Cebirden Seçme Konular
8) Cebirden Seçme Konular
9) Cebirden Seçme Konular
10) Cebirden Seçme Konular
11) Cebirden Seçme Konular
12) Cebirden Seçme Konular
13) Cebirden Seçme Konular
14) Cebirden Seçme Konular

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Instructor's own lecture notes.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Proje 1 48 48
Ara Sınavlar 2 4 8
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı