BVS2016 Finansal Yatırım AraçlarıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2016 Finansal Yatırım Araçları Güz
Bahar
1 2 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. CEM KARTAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Finansal piyasaları ve finansal araçları tanır. Para ve Sermaye piyasasının araçlarını karşılaştırır.
Dersin Amacı: Öğrencinin finansal yatırım araçlarını tanıması, SPK değerleme yöntemlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Finansal piyasaları ve finansal araçları tanır.
2. Para ve Sermaye piyasasının araçlarını karşılaştırır.
3. Para ve Sermaye Piyasası ile İlgili mevzuatı takip eder.
4. Finansal kurumları ve faaliyetlerini tanımlayabilir
5. Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ve bunların etkilerini kavrar.
6. Para ve sermaye piyasası araçlarını etkin kullanır.
7. Faiz kavramı, risk-getiri kavramı ve hesaplanması konularını kavrar.
8. Mesleğin gerektirdiği etik değerlere uygun hareket etme kazanımlarına sahip olur.

Dersin İçeriği

Finansal Piyasalar, Hisse Senedi Işlemleri, Tahvil İşlemleri, Vadeli İşlem Piyasalar, Forward İşlemleri, Opsiyon Piyasası Işlemler, Uygulamalar, Futures, Swap Işlemleri, Diğer Menkul Kıymet Çeşitleri, Diğer Menkul Kıymet Çeşitleri, Yatırım Araçlarının Etkileşimleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Finansal Piyasalar; -Para Piyasası -Sermaye Piyasası -Türkiye'de Finansal Piyasalar Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
2) Hisse Senedi Işlemleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
3) Tahvil Işlemleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
4) Vadeli Işlem Piyasalar Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
5) Forward Işlemleri; -Forward İşlem Çeşitleri -Forward Sözleşmelerinin Riski -Forward Faiz Oranı Anlaşması Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
6) Opsiyon Piyasası İşlemler; - Alım-satım Opsiyonları - Opsiyonların Kullanım Alanları - Konusuna Göre Opsiyon Türleri - Vadelerine Göre Opsiyon Türleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
7) Örnek Uygulamalar
8) Futures; - Futures Sözleşmelerinin Özellikleri - Futures İşlemlerinde Teminat Kullanma - Futures Fiyatlar Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
9) Swap Işlemleri; - Swap Piyasaları ve Kullanım Alanları - Swap Sözleşme Türleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
10) Diğer Menkul Kıymet Çeşitleri-1 Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
11) Diğer Menkul Kıymet Çeşitleri-2 Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
12) Diğer Menkul Kıymet Çeşitleri-3 Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
13) Altın ve Döviz piyasaları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
14) Yatırım Araçlarının Etkileşimleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: KORKMAZ, T., CEYLAN, Ali, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi, Bursa.
CEYLAN, Ali(2004), İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitap Evi, Bursa.
Diğer Kaynaklar: Aksoy,Ahmet , Tanrıöven,Cihan, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi,Seçkin Yayıncılık.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 30
Ödevler 12 50
Ara Sınavlar 1 2
Final 4 8
Toplam İş Yükü 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.