BVS2002 Bankacılık ve Sigortacılıkta Hizmet YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2002 Bankacılık ve Sigortacılıkta Hizmet Yönetimi Bahar 1 2 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERAP GÖKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bankacılık ve sigortacılık hizmetlerinin özelliklerini açıklar
Dersin Amacı: Pazarlamanın tanımı, hizmet pazarlaması kavramı, banka ve sigorta hizmetlerinin pazarlama özellikleri hakkında bilgi vermek bu dersin temel amacıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bankacılık hizmetlerinin özelliklerini açıklar
2. Bankacılıkta hizmet planlama ve stratejileri açıklar
3. Banka hizmetlerinin fiyatının belirlenmesini açıklar
4. Banka hizmetlerinin dağıtım çalışmalarını açıklar
5. Banka hizmetlerinde tutundurma çalışmalarını açıklar
6. Sigorta pazarlaması, hizmetlerinin özelliklerini açıklar
7. Sigorta hizmetlerinde pazarlama planlamasını açıklayabilme
8.Sigorta hizmetlerinde fiyat belirlenmesini açıklar
9. Sigorta hizmetlerinin dağıtım çalışmalarını açıklar
10. Sigorta hizmetlerinde tutundurma çalışmalarını açıklar

Dersin İçeriği

Banka ve sigorta sektörünün pazar yapıları, Bankacılık hizmetlerinin özellikleri ve pazarlaması, Bankacılıkta hizmet planlama ve stratejileri, Banka hizmetlerinin fiyatının belirlenmesi, Banka hizmetlerinin dağıtım çalışmaları, Banka hizmetlerinde tutundurma çalışmaları, Uygulamalar, Sigorta pazarlaması, hizmetlerinin özellikleri ,Örnek olay çalışması, Sigorta hizmetlerinde pazarlama planlaması, Sigorta hizmetlerinin fiyatının belirlenmesi, Sigorta hizmetlerinin dağıtım çalışmaları, Sigorta hizmetlerinde tutundurma çalışmaları, Örnek olay çalışması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Banka ve sigorta sektörünün pazar yapıları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
2) Bankacılık hizmetlerinin özellikleri ve pazarlaması Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
3) Bankacılıkta hizmet planlama ve stratejileri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
4) Banka hizmetlerinin fiyatının belirlenmesi Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
5) Banka hizmetlerinin dağıtım çalışmaları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
6) Banka hizmetlerinde tutundurma çalışmaları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
7) Sigorta pazarlaması, hizmetlerinin özellikleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
8) Uygulamalar
9) Örnek olay çalışması Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
10) Sigorta hizmetlerinde pazarlama planlaması Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
11) Sigorta hizmetlerinin fiyatının belirlenmesi Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
12) Sigorta hizmetlerinin dağıtım çalışmaları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
13) Sigorta hizmetlerinde tutundurma çalışmaları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
14) Örnek olay çalışması Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Şendoğdu, A.Aslan,Banka Hizmetlerinin Pazarlaması, Literatür Yayınları, İstanbul, 2008.
Diğer Kaynaklar: Odabaşı, Yavuz, Banka ve Sigorta Pazarlaması, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2006.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 5
Ödev 4 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar 1 1 1
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 83

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.