BVS2002 Bankacılık ve Sigortacılıkta Hizmet YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2002 Bankacılık ve Sigortacılıkta Hizmet Yönetimi Güz
Bahar
1 2 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERAP GÖKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bankacılık ve sigortacılık hizmetlerinin özelliklerini açıklar
Dersin Amacı: Pazarlamanın tanımı, hizmet pazarlaması kavramı, banka ve sigorta hizmetlerinin pazarlama özellikleri hakkında bilgi vermek bu dersin temel amacıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bankacılık hizmetlerinin özelliklerini açıklar
2. Bankacılıkta hizmet planlama ve stratejileri açıklar
3. Banka hizmetlerinin fiyatının belirlenmesini açıklar
4. Banka hizmetlerinin dağıtım çalışmalarını açıklar
5. Banka hizmetlerinde tutundurma çalışmalarını açıklar
6. Sigorta pazarlaması, hizmetlerinin özelliklerini açıklar
7. Sigorta hizmetlerinde pazarlama planlamasını açıklayabilme
8.Sigorta hizmetlerinde fiyat belirlenmesini açıklar
9. Sigorta hizmetlerinin dağıtım çalışmalarını açıklar
10. Sigorta hizmetlerinde tutundurma çalışmalarını açıklar

Dersin İçeriği

Banka ve sigorta sektörünün pazar yapıları, Bankacılık hizmetlerinin özellikleri ve pazarlaması, Bankacılıkta hizmet planlama ve stratejileri, Banka hizmetlerinin fiyatının belirlenmesi, Banka hizmetlerinin dağıtım çalışmaları, Banka hizmetlerinde tutundurma çalışmaları, Uygulamalar, Sigorta pazarlaması, hizmetlerinin özellikleri ,Örnek olay çalışması, Sigorta hizmetlerinde pazarlama planlaması, Sigorta hizmetlerinin fiyatının belirlenmesi, Sigorta hizmetlerinin dağıtım çalışmaları, Sigorta hizmetlerinde tutundurma çalışmaları, Örnek olay çalışması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Banka ve sigorta sektörünün pazar yapıları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
2) Bankacılık hizmetlerinin özellikleri ve pazarlaması Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
3) Bankacılıkta hizmet planlama ve stratejileri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
4) Banka hizmetlerinin fiyatının belirlenmesi Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
5) Banka hizmetlerinin dağıtım çalışmaları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
6) Banka hizmetlerinde tutundurma çalışmaları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
7) Sigorta pazarlaması, hizmetlerinin özellikleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
8) Uygulamalar
9) Örnek olay çalışması Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
10) Sigorta hizmetlerinde pazarlama planlaması Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
11) Sigorta hizmetlerinin fiyatının belirlenmesi Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
12) Sigorta hizmetlerinin dağıtım çalışmaları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
13) Sigorta hizmetlerinde tutundurma çalışmaları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
14) Örnek olay çalışması Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Şendoğdu, A.Aslan,Banka Hizmetlerinin Pazarlaması, Literatür Yayınları, İstanbul, 2008.
Diğer Kaynaklar: Odabaşı, Yavuz, Banka ve Sigorta Pazarlaması, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2006.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 5
Ödev 4 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar 1 1 1
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 83

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.