BVS2005 Bankacılıkta Kambiyo İşlemleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2005 Bankacılıkta Kambiyo İşlemleri Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERAP GÖKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Program bileşenleri bulunmamaktadır.
Dersin Amacı: Öğrenciye kambiyo kavramları, kambiyo uygulamaları, kambiyo senetleri, uluslararası ödeme yöntemleri, döviz kredileri ve gayri nakdi krediler konularında bilgi ve analiz etme becerilerinin kazandırılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Bankacılık ve kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.
2. Kambiyo kavramları, kambiyo senetleri, uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.
3.Dış ticarete yönelik ödeme yöntemleri hakkında bilgi sahibidir ve ödeme yöntemleri uygulamalarını bilir.
4.Döviz kredileri ve gayri nakdi krediler konularında bilgi sahibidir.Dersin İçeriği

Kambiyo kavramları, kambiyo uygulamaları, kambiyo senetleri, uluslararası ödeme yöntemleri, döviz kredileri ve gayri nakdi krediler konuları anlatılmakta ve uygulamalar yapılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kambiyo mevzuatının tanımı ve kapsamı
2) Kambiyo ile ilgili temel kavramlar
3) Kambiyo uygulamaları
4) Döviz tevdiat hesapları, Arbitraj işlemleri
5) Kambiyo senetleri - I
6) Kambiyo senetleri - II
7) Dış ticarette ödeme şekilleri - Peşin ödeme
8) Dış ticarette ödeme şekilleri - Mal mukabili ödeme
9) Dış ticarette ödeme şekilleri - Vesaik mukabili ödeme
10) Dış ticarette ödeme şekilleri - Akreditifli ödeme
11) Ödeme şekilleri uygulamaları
12) Döviz kredileri
13) Gayrinakdi krediler
14) Görünmeyen işlemler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1.Kambiyo İşlemleri ve Bankacılık, Celalettin Cantekin, Ocak 2015, Seçkin Kitabevi.
2.Dış Ticarette Akreditif, Riskler ve UCP, Abdurrahman Özalp, Türkmen Kitabevi.

Diğer Kaynaklar: Konularla ile ilgili güncel haberler.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 5
Uygulama 2 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 20 9 180
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 225

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.