ENG2071 Mesleki İngilizce IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENG2071 Mesleki İngilizce I Güz 1 2 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Okutman SELMA UZUN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. GİZEM YAMAN
Öğ.Gör. SELİN EYÜBOĞLU GÜNDOĞDU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bu ders için yoktur
Dersin Amacı: Mesleki İngilizce I dersi öğrencinin alanı ile ilgili İngilizce bilgisini geliştirmeyi; mesleğinde İngilizce'yi etkin bir şekilde kullanmasını sağlamayı; öğrencinin İngilizce okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeyi; iş hayatında sözlü ve yazılı dilde kendisini ifade edebilecek düzeye gelmesini amaçlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-İngilizce'yi mesleki yaşamlarında etkin bir şekilde kullanabilir.
-Mesleklerinin gerektirdiği yazışmaları sürdürebilir.
-Kaynakları takip edebilir.
-Konuşmaları etkin biçimde gereçekleştirebilir.

Dersin İçeriği

Mesleki terminoloji, yazışma (mektup, eposta v.b.), sunum teknikleri, telefon görüşmeleri, resmi belgeler ve yasal düzenlemelerin anlaşılması, mali belgeler ve tablolar, iş başvurusu.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Staff development and training - Okuma: İşe alma broşürü Kelime öğrenme (Mesleki eğitim)
2) Job descriptions and job satisfaction - Yazma: Kısa iş tanımları Kelime öğrenme (Ünvanlar ve ünvanlar için kullanılan kısaltmalar)
3) Letters of enquiry and applications - Yazma: İş başvuru epostası Kelime öğrenme, iş başvurusu için eposta yazma
4) Telephone skills - Dinleme: Telefon dili Kelime öğrenme; telefonda konuşma canlandırması için hazırlık
5) New product development - Konuşma: Yeni bir ürünün tanıtımı Kelime öğrenme (Pazarlama terimleri); Tanıtılacak yeni ürünün belirlenip konuşmanın hazırlanması
6) Establishing relationships and negotiating - Okuma: Bir ürün hakkında soru sorma ve bilgi isteme Kelime öğrenme (Koşullar ve şartlar)
7) Genel tekrar
8) Financing the start-up - Konuşma: (Canlandırma) İş kurma için tavsiye alma Kelime öğrenme; canlandırma için hazırlık
9) Presenting your business idea - Okuma: Sunumları en etkili biçimde kullanma Kelime öğrenimi(Sunum ekipmanları); yapılacak sunumun ilk taslağı
10) Reports - Konuşma: Tabloları okuma ve yorumlama Kelime öğrenimi (Değişiklikleri ifade eden terimler)
11) Business meetings - Dinleme: Bir iş toplantısı Kelime öğrenme (Toplantı türleri, düşünce belirtme)
12) Using the Internet - Okuma: Websitesi tasarımı Kelime öğrenimi (Bilgisayar ve internet)
13) Öğrencilerin sunumları Sunumun son hali için hazırlık
14) A staff survey - Yazma: Ofisin modernleştirilmesi hakkında yapılan bir anketin sonuçlarını değerlendirme Kelime öğrenme (Sayıların ve yüzdelerin ifadesi)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Brook-Hart, Guy. Business Benchmark, Upper-Intermediate,BULATS Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Diğer Kaynaklar: Brook-Hart, Guy. Business Benchmark, Upper-Intermediate,BULATS Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 5 % 10
Ödev 5 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 2 2
Ödevler 6 2 12
Küçük Sınavlar 4 4 16
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.