ENG1061 İngilizce IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENG1061 İngilizce I Bahar 2 0 2 2
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. ELİF CANAN ONAT
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. YALÇIN GÜDEN
Öğ.Gör. NURGÜL ERAKMAN
Öğ.Gör. GİZEM YAMAN
Öğ.Gör. ANIL GÜNAYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: I. İngilizce dilbilgisi kurallarını ve iletişim becerilerini aktarmak
II. İngilizce kelimelerin biçimlerini açıklayarak tanıtmak
III. doğru kelime kulllanımını yapılandırmak
IV. paragraf yazma düzenini örneklerle açıklamak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. dilbilgisi kurallarını uygulamak
II. kelime öğrenme yöntemleri oluşturmak
III. soru ve cevap üretmek
IV. iletişim becerilerini uygulamak
V. belli amaçlar için not tutmak
VI. paragraf yazmak

Dersin İçeriği

Avrupa Ortak Başvuru Metni A1 İngilizce seviyesi tanımına dayalı dil becerileri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin gerekliliklerine, dönemlik ders planına, değerlendirme sistemine, materyallerine ve İngilizce öğrenmeye giriş; Selamlaşma; Özne bildiren zamirler
2) Rakamlar, saatler, günler, aylar, mevsimler, tarihler, isimler, sıfatlar, zaman ve yer belirteçleri, soru kelimeleri
3) Cümle yapısı; Geniş zaman
4) Sıklık bildiren zarflar; Nesne zamirleri; Sahiplik sıfatları
5) Belirteçler; Yönler; Miktar bildiren belirleyiciler
6) Şimdiki zaman
7) Kipler
8) Bağlaçlar
9) Yan cümlecik bağlaçları
10) Cümle bağlaçları
11) İletişim becerileri
12) Sunumlar
13) Konu tekrarı
14) Paragraf yazımı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Basic English Grammar, Third Edition
by Betty Schrampfer Azar, Stacy A. Hagen
Pearson Longman
Diğer Kaynaklar: OUP & CUP materyalleri ve Internetten kaynaklar
OUP & CUP Materials and Internet Sources

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 28 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 5
Sunum 1 % 5
Ara Sınavlar 3 % 45
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Sunum / Seminer 1 1 1
Küçük Sınavlar 2 1 2
Ara Sınavlar 3 1 3
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 2
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 2
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 2
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 2
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 2
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 2
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 2
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 2
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 2
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 2