BME2001 Human PhysiologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME2001 İnsan Fizyolojisi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CANAN BAĞCI
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HANİFE YASEMİN KESKİN ERGEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Hücresel seviyeden sistemler seviyesine insan vücudunun yapı ve işlevleri hakkında temel bilginin kazandırılmasını hedefler. Kısa bir girişin ardından kaslar, sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, boşaltım sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistem ve üreme sistemi konuları işlenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Hücresel düzeyden sistemler düzeyine vücutta homeostazisin sağlanması ve korunması süreçlerini açıklar
İnsan vücudundaki sistemlerin her birinin yapı ve işleyişini açıklar
Organ sistemlerinin işleyiş mekanizmalarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini tanımlar
Vücutta gerçekleşen süreçler ve kişinin sağlık durumu hakkında ne şekilde veri toplayabileceğini tarif eder
Ölçüm yöntemleri (örn., kan örneği analizi, EKG ve EMG gibi elektrofizyolojik veriler, solunum testleri gibi) aracılığıyla elde edilen verilerin sağladığı bilgiyi tanımlar

Dersin İçeriği

Fizyoloji kompleks canlı organizmaların hücresel düzeyden organ sistemleri düzeyine kadar nasıl çalıştığını inceleyen bilim dalıdır. Fizyolojiye giriş niteliğindeki bu ders insan fizyolojisinin temel kavram ve konularına odaklanacaktır. Hücre fizyolojisi, vücudun organizasyonu ve kontrol sistemleri konularının ardından organ sistemleri tek tek ele alınacaktır. Vücut işlevlerini değerlendirmede kullanılan ölçüm yöntemleri ve elde edilen fizyolojik sinyallerden ne tür bilgiler elde edilebileceği konuları da tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan fizyolojisine giriş, tıbbi terminoloji hakkında kısa bilgilendirme, vücudun genel organizasyonu, homeostazis kavramı ve kontrol sistemleri
2) Hücre membranı, Hücre membranından madde taşınımı, membran potansiyeli, aksiyon potansiyeli
3) Uyarılabilen dokular, Kasların yapısı (iskelet kası, düz kas ve kalp kası), kas kasılması
4) Kalp döngüsü, kalp sesleri, elektrokardiyografi, kalp debisi
5) Kalp işlevlerinin düzenlenmesi, dolaşım yolları, kan damarları, kan basıncı
6) Kan fizyolojisi, İskelet sistemi
7) Solunum sistemi, gaz taşınması, solunumun düzenlenmesi
8) Ara Sınav
9) Sinir sistemi, sinir hücresi tipleri, aksiyon potansiyeli, sinaptik iletim, periferik ve otonom sinir sistemi
10) Duyu fizyolojisi, Vücut hareketlerinin düzenlenmesi, farklı beyin aktivitesi durumları
11) Sindirim sistemi, gastrointestinal organlar, salgılar, sindirim ve emilim
12) Böbrek ve idrar yollarının yapısı, idrar oluşumu ve eliminasyonu, sıvı ve elektrolit dengesi
13) Endokrin sistemin genel özellikleri, Endokrin bezler
14) Erkek ve kadın üreme sitemi fizyolojisi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: • Ganong's Review of Medical Physiology. Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks H. McGraw-Hill, 2010
free online access to the latest edition of this book: https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2525
• Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function. Widmaier E, Raff H, Strang K. McGraw-Hill, 2013.


Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Küçük Sınavlar 5 1 5
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 123

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.