BME1071 Introduction to Biomedical EngineeringBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME1071 Biyomedikal Mühendisliğe Giriş Güz
Bahar
2 2 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SOLMAZ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SOLMAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin öğrenim amaçları öğrencilere;

- Biyomedikal Mühendisliği (BME) öğrencilerine hızla gelişmekte olan bu mühendislik dalını tanıtmak,
- Öğrencilere başarılı bir çalışma için gerekli akademik hazırlıkları ve BME'nin farklı alt disiplinlerindeki mesleki kariyerlerini tanıtmak,
- Öğrencilere gelecekteki planları ve çalışmaları hakkında rehberlik etmek,
- Öğrencileri kariyer yapabilecekleri diğer mühendislik veya yaşam bilimleri programlarına veya farklı BME alt disiplinlerine yönelmeleri konusunda bilgi ve destek vermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Biyomedikal mühendisliğinde mühendislik ilkelerinin uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
- Biyomedikal mühendisliğinin tanımını bilmek ve biyomedikal mühendislerinin ilgi alanlarını öğrenmek
- Temel bilimlerin fizik, kimya, biyoloji ve matematikteki biyomedikal mühendisliği alanındaki uygulamalarını bilir
- Klinik mühendisin tanımı ve çalışma alanlarını bilir
- Temel problemleri çözmek için çözümler ve yöntemler sağlamak amacıyla araştırma yapmayı ve sonuçları yorumlamayı bilir

Dersin İçeriği

- Biyomedikal mühendisliğinin temelleri,
- Biyomedikal mühendisliği ile klinik mühendisliği arasındaki ilişkiyi anlamak,
- Fizik, biyoloji, fizyoloji, mekanik ve elektrik ve elektronik temelleri,
- Biyomedikal enstrümantasyonun temelleri,
- Biyosensörleri ve çalışma prensiplerini,
- Tıbbi uygulamalarda optik ve fotonik,
- Tıbbi görüntüleme yöntemleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Biyomedikal Mühendisliğe Giriş
2) Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
3) Biyomedikal Mühendisliğinde Fizik Temelleri
4) Biyomedikal Mühendisliğinde Mekaniğin Temelleri
5) Biyomedikal Mühendisliğinde Biyolojinin Temelleri
6) İnsan Fizyolojisinin Temelleri
7) Biyomedikal Mühendisliğinin Elektrik Temelleri
8) Ara sınav
9) Biyolojik Sinyaller
10) Biyoenstrumantasyon
11) Biyosensörler
12) Biyomedikal Optik
13) Tıbbi Görüntülemenin Temelleri
14) Klinik Mühendisliği

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Power Point slides will be available for student review.
Diğer Kaynaklar: 1. G.S. Sawhney, “Fundamentals Of Biomedical Engineering” ISBN (13) : 978-81-224-2549-9, (2007).
2. Joseph D. Bronzino, “The Biomedical Engineering Handbook Third Edition Medical Devices and Systems” (2006).
3. John G. Webster, "Medical Instrumentation, Application and Design" Fourth Edition, (2009)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 144

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.