COP3302 Ajans Press Media Monitoring and CoverageBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP3302 Ajans Press Medya İzleme Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ELİF ENGİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Doç. Dr. ELİF ENGİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Türkiye'de ve dünyada medya taramanın tarihsel gelişimine hakim olmak ve Türkiye'deki uygulamalar hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Öğrenciler Türkiye'de ve dünyada medya taramanın geçmişine hakim olacaklar.
2) Öğrenciler iletişim alanında medya taramanın önemini öğrenecekler.
3) Öğrenciler medya taramada en iyi örnekleri analiz edebilecekler.
4) Öğrenciler çeşitli medya tarama alanlarını tanımlayabilecekler.
5) Öğrenciler medya tarama yapabilecekler.
6) Öğrenciler halkla ilişkiler alanında medya taramanın önemini kavrayacaklar.

Dersin İçeriği

Ders pratik ve teorinin birleşmesinden oluşmaktadır. Ajans Press Türkiye'nin önde gelen medya takip şirketlerindendir. Ajans başkanı da dahil olmak üzere her hafta farklı konularda uzman ajans çalışanı gelerek ders verecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Medya tarama ve medya analizine giriş
2) Dünyada ve Türkiye'de medya takibinin tarihsel gelişimi
3) Televizyon için medya takibi
4) Radyoda medya takibi
5) Gazetede medya takibi
6) Ajans ziyareti
7) Ara sınav
8) Türk gazetelerinin manşetlerini ve haberleri analiz etmek
9) Ajans ziyareti
10) Demokrasi, medya özgürlüğü ve medya takip ilişkisi
11) Televizyon haberlerini analiz etmek
12) Medya takibinde en iyi örnekler
13) Ajans Press'in CEO'su ile medyayı, haberleri ve medyayı analiz etmeyi tartışmak
14) Final sınavı için genel tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Critical media analysis : an introduction for media professionals/ Matteo Stocchetti ; Karin Kukkonen

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 5 65
Ödevler 2 3 6
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü 120

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.