COP3302 Ajans Press Media Monitoring and CoverageBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP3302 Ajans Press Medya İzleme Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ELİF ENGİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Doç. Dr. ELİF ENGİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Türkiye'de ve dünyada medya taramanın tarihsel gelişimine hakim olmak ve Türkiye'deki uygulamalar hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Öğrenciler Türkiye'de ve dünyada medya taramanın geçmişine hakim olacaklar.
2) Öğrenciler iletişim alanında medya taramanın önemini öğrenecekler.
3) Öğrenciler medya taramada en iyi örnekleri analiz edebilecekler.
4) Öğrenciler çeşitli medya tarama alanlarını tanımlayabilecekler.
5) Öğrenciler medya tarama yapabilecekler.
6) Öğrenciler halkla ilişkiler alanında medya taramanın önemini kavrayacaklar.

Dersin İçeriği

Ders pratik ve teorinin birleşmesinden oluşmaktadır. Ajans Press Türkiye'nin önde gelen medya takip şirketlerindendir. Ajans başkanı da dahil olmak üzere her hafta farklı konularda uzman ajans çalışanı gelerek ders verecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Medya tarama ve medya analizine giriş
2) Dünyada ve Türkiye'de medya takibinin tarihsel gelişimi
3) Televizyon için medya takibi
4) Radyoda medya takibi
5) Gazetede medya takibi
6) Ajans ziyareti
7) Ara sınav
8) Türk gazetelerinin manşetlerini ve haberleri analiz etmek
9) Ajans ziyareti
10) Demokrasi, medya özgürlüğü ve medya takip ilişkisi
11) Televizyon haberlerini analiz etmek
12) Medya takibinde en iyi örnekler
13) Ajans Press'in CEO'su ile medyayı, haberleri ve medyayı analiz etmeyi tartışmak
14) Final sınavı için genel tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Critical media analysis : an introduction for media professionals/ Matteo Stocchetti ; Karin Kukkonen

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 5 65
Ödevler 2 3 6
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü 120

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.