BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Program Tanımı

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, endüstrinin istediği yenilikçi ve teknolojiyi yakından takip eden üretken araştırmacılar yetiştirmeyi, ilgili teknik alanlarda bilime özgün katkılar yaparak Türkiye’nin ihtiyacı olan öğretim üyesi kadrosunun yetişmesine katkıda bulunmayı ve bilişim projelerinin analizi, planlanması ve yönetimi konularında uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.