DİJİTAL OYUN TASARIMI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Tanımı

Oyun Tasarımı Lisans Programı’, sektöre nitelikli insan kaynağı sağlamayı ve yaratıcı, yenilikçi projeler ve ekipler çıkartarak, gerek yerel gerekse de küresel düzeyde başarılar elde etmeyi amaçlamaktadır. Dijital Oyun Tasarımı Lisans Programı, disiplinlerarası bir yaklaşım ışığında sadece yazılım, sanat ve tasarım alanlarını bir arayı getirmekle kalmayıp, üniversitemiz genelinde başta Mühendislik ve Eğitim Fakültesi olmak üzere disiplinlerarası bir çalışma ortamı sunmaktadır. İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü altında açılan Oyun Tasarımı Yüksek Lisans Programının (Master BUG) yanı sıra, Avrupa oyun sahnesi aktivite merkezi BUG Berlin, oyun üretim stüdyosu BUG Pro ve sanal gerçeklik inkübasyon merkezi VR First BAU oluşumları programa doğrudan katkı sağlamaktadır.