REKLAMCILIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Tanımı

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünün amacı bütünleşik pazarlama çerçevesinde, yaratıcılık, strateji, marka ve araştırma alanlarında başarılı iletişimciler yetiştirmektir. Reklamcılık Bölümü, medya sektörlerinin en önemli finans kaynağı olan, üretim ve tüketim değerleriyle toplumsal bilinci biçimlendiren reklamın ne olduğunu, çeşitli medya ortamlarında nasıl işlendiğini ve nasıl yaratıldığını vermeyi amaçlar.Teori ile pratiği dengeli bir biçimde yürütmeye uygun ders programı oğrencileri profesyonel iş yaşamına hazirlamaktadir.