İŞLETME
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Tanımı

İşletme lisans programı pazarlama, satış, insan kaynakları ve finans gibi alanlarda sorun çözme kabiliyetine ve liderlik vasıflarına sahip, hızlı düşünen ve karar alabilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen yöneticiler yetiştirmeyi amaçlar.