ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)


Program Tanımı

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programında, öğrencileri kendi kariyer planlarına uygun karma bir program seçebilirler. Seçmeli derslerin farklı gruplandırılması ile üç ayrı alanda uzmanlaşma sağlanabilir. Bunlar: En iyileme, ağ modellemsi, tedarik zinciri, hasılat yönetimi, risk yönetimi ve kalite yönetimidir. Endüstri mühendisliği öğrencileri seçmek istedikleri uzmanlık alanına bağlı olarak, koordinatörlerinin önerisi çizgisinde, kısıtlı ders havuzundan beş ders seçmek zorundadır. Seminer, tez araştırma ve tez dersleri herkese zorunludur. Bunlara ek olarak iki adet zorunlu ders mevcuttur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) alanında B.A derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, Graduate seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

Kayıtta istenilen belgeler: Lisans Diploması fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi, Lisans Not Belgesi (Transkript) fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Tavsiye Mektubu, Askerlikle ilişiksiz belgesi (erkek adaylar için) fotokopisi.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenimine devam edecek öğrenciler, önceki öğrenim kurumunda aldıkları derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Alınmış dersin içeriğinin, BAU‘da verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezunların Mesleki Profili

Endüstri Mühendisliği yüksek lisans mezunları, kamu ve özel sektörde yer alan üretim, depolama ve dağıtım tesislerinde, finans kuruluşlarında, sağlık ve hizmet sektörlerinde görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar endüstri mühendisliği ile ilgili bir alanda doktora yapabilirler.

Program Kazanımları

1 Süreç odaklılık ve analitik düşünce
2 yönetimsel düşünce ve teknik altyapı
3 Yöneylem araştırması metodları hakkında teorik bilgi sahibi olma.
4 Yöneylem araştırmasının uygulamaları hakkında farkındalık
5 Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
6 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
7 Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
8 Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
9 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
10 Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
12 Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
13 Yönetimsel problemleri çözerken ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri gözönüne alabilme

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dersler
EEE5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik
INE5110 Olasılıksal Modeller ve Uygulamaları 3 5 4 3 1
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme
INE5887 Seminer
INE5888-1 Yüksek Lisans Tezi I
INE5888-2 Yüksek Lisans Tezi II
INE6150 Deney Tasarımı 1 3 4 5 1
Departmental Elective
EEE5010 Optimizasyon
ENM5128 Yöneticiler için Finansal Okuryazarlık
ENM5201 İleri Mühendislik Yönetimi
ENM5203 İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma
ENM5212 Kalite Yönetimi
ENM5223 İş Yönetimi ve Girişimcilik
ENM5225 İnsan Kaynakları Yönetimi
ENM5227 Risk Yönetimi
ENM5510 İnovasyon ve Yaratıcılık Yönetimi
ENM5511 Stratejik Pazarlama Yönetimi
IND5101 Akıllı Fabrikalar
IND5102 Nesnelerin İnterneti
INE5126 Sistem Simulasyonu
INE5206 Karar Analizi
INE5261 Çok Ölçütlü Karar Verme
INE5309 SAP ile Kurumsal Kaynak Planlama
INE6103 Çok Değişkenli Veri Analizi
INE6150 Deney Tasarımı
MAT5101 Mühendislik Matematiği
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5110 Olasılıksal Modeller ve Uygulamaları 3 0 3 8
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme 3 0 3 8
Departmental Elective 3 6
Departmental Elective 3 8
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 9
INE5887 Seminer 0 0 0 10
INE6150 Deney Tasarımı 3 0 3 8
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 8
Toplam 43
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5888-1 Yüksek Lisans Tezi I 0 0 0 20
Toplam 20
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5888-2 Yüksek Lisans Tezi II 0 0 0 30
Toplam 30

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi ETHEM ÇANAKOĞLU
Program Koordinatörü

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
E-posta: ethem.canakoglu@eng.bau.edu.tr
Telefon: +90 2123810590