TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezuniyet Koşulları

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programı Türkçe yürütülen, tezli ve tezsiz seçenekleri olan bir programdır. Toplam 30 kredilik 10 ders ile proje çalışmasından oluşan tezsiz program iki yarıyılda tamamlanabilir. Programlar normal koşullarda üç yarıyılda tamamlanabilmektedir. Firmalarda çalışan öğrencilere, geniş bir alanda bilgi birikimi edinmelerini sağlamak amacıyla tezsiz program önerilmektedir. Tezsiz program, altısı kısıtlı ve ikisi teknik seçmeli ders grubundan olmak üzere on ders ile zorunlu proje çalışmasından oluşur.