TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezuniyet Koşulları

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programı, Türkçe yürütülen, bir programdır. Toplam 21 kredilik 7 ders ile seminer ve tez çalışmasından oluşan tezli program iki yarıyıl ders ve iki dönemi kapsayan tez çalışması sonunda tamamlanabilir. Derslerin beş tanesi kısıtlı seçmeli ders grubundan, diğerleri de genel seçmeli dersler arasından seçilebilir.