BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az C notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan tez çalışması ve tez derslerini başarılı şekilde tamamlamaları zorunludur.