ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.