BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ, GÖZTEPE)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Eğitim Türü

Bu program örgündir.