ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Etkisi Yok ED (En Düşük) D (Düşük) O (Orta) Y (Yüksek) EY (En Yüksek)
           
Etkisi Yok En Düşük Düşük Orta Yüksek En Yüksek
           
Program Kazanımları Toplam %
Dersler
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik 0 nan
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik
ESE5301 Enerji Üretim Teknolojileri 0 nan
ESE5301 Enerji Üretim Teknolojileri
ESE5301 Enerji Üretim Teknolojileri
ESE5401 Güç Sistemlerinin Analizi 0 nan
ESE5401 Güç Sistemlerinin Analizi
ESE5401 Güç Sistemlerinin Analizi
ESE5887 Seminer 0 nan
ESE5887 Seminer
ESE5887 Seminer
ESE5888-1 Yüksek Lisans Tezi 0 nan
ESE5888-1 Yüksek Lisans Tezi
ESE5888-1 Yüksek Lisans Tezi
ESE5888-2 Yüksek Lisans Tezi 0 nan
ESE5888-2 Yüksek Lisans Tezi
ESE5888-2 Yüksek Lisans Tezi