POV3435 Black and White DarkroomBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POV3435 Siyah ve Beyaz Karanlık Oda Bahar 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Arş.Gör. DENİZ DENİZEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, karanlık oda ekipmanlarının kullanımına giriş yapmayı amaçlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Kendi fotoğrafik stilini geliştirir.
2. Klasik siyah-beyaz baskı yapar.
3. Ekipman ve malzemeleri etkin kullanabilir.
4. Film ve baskı kağıdı türlerine hakim olur.
5. İleri düzey baskı teknikleri kullanır.

Dersin İçeriği

Farklı fotoğraf filmi malzemeleri, baskı teknikleri ve klasik siyah-beyaz banyo ve baskı teknikleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Fotoğrafa giriş ve temel prensipler.
2) Karanlık odaya giriş, ekipman, malzemeler. Ödevler üzerine çalışma.
3) Fotoğraf filmi türleri, temel film banyosu esasları. Ödev I: Film banyosu. Ödevler üzerine çalışma.
4) Baskı teknikleri. Ödevler üzerine çalışma.
5) Baskı kağıdı türleri, kağıt banyosu esasları. Ödevler üzerine çalışma.
6) Baskıda kontrast ve üslup oluşturmak. Ödev II: 5 adet baskı. Ödevler üzerine çalışma.
7) Emniyet ışığı testi. Ödevler üzerine çalışma.
8) Film banyosu ve film yoğunlugu ilişkisi. Ödevler üzerine çalışma.
9) Siyah-beyaz baskının özellikleri ve önemli fotoğrafçılardan baskı örnekleri. Ödev III: 5 adet baskı. Ödevler üzerine çalışma.
10) Konuya ve baskı tekniğine uygun olarak film pozlamak. Ödevler üzerine çalışma.
11) Baskıları ve filmleri arşivleme yöntemleri, ve portolfyo hazırlama. Ödevler üzerine çalışma.
12) Pozometre ve ışık ölçme teknikleri. Ödev IV: Verilen konu üzerine 5 adet baskı. Ödevler üzerine çalışma.
13) Kontrast filtleri uygulaması, ve aynı baskı üzerinde farklı kontrast değerleri kullanma I. Ödevler üzerine çalışma.
14) Kontrast filtleri uygulaması, ve aynı baskı üzerinde farklı kontrast değerleri kullanma II. Ödevler üzerine çalışma.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Will be given weekly.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Ödev 4 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 3 39
Ödevler 4 7 28
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.