POV3213 History of Camera Images IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POV3213 Kamera Görüntüleri Tarihi I Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi PRÖHL JOCHEN JAKOB
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NAZLI EDA NOYAN CELAYİR
Doç. Dr. LEWIS KEIR JOHNSON
Prof. Dr. HASAN KEMAL SUHER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, eleştirel uygulamacılar olarak gelişiminizi olanaklı kılacak şekilde, kamera temelli görüntüleri tarihsel bir perspektifte sunmayı amaçlar. Ders, görüntüyü sabitlemeye yönelik ilk girişimlerden Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar, birer görsel üretme yöntemi olarak fotoğrafın ve filmin tarihsel gelişimleri içindeki dönüm noktalarını gözden geçirecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Fotoğrafik görüntülerin ortaya çıkışına dair farklı yaklaşımları birbirinden ayırır.
2. Görsel kültürü ve görüntülerin öncül tarihini fotoğrafik görüntülerin ortaya çıkışı ile ilişkilendirir.
3. Fotoğrafik görüntüler ve onlar üzerinden hakikat iddia edilmesi arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
4. Erken fotoğrafik tekniklerin çeşitliliğini anlar.
5. Erken fotoğrafçılığın kullanım türlerinin çeşitliliğini anlar.
6. Fotoğraf görüntülerinin gerçeklik iddialarındaki değişimlerin nedenleri anlar.
7. Filmsel görüntülerin ortaya çıkış amaçlarının çeşitliliğini, bilim ve kamusal eğlence gelenekleriyle kurdukları ilişkileri anlar.
8. Sanat olarak nesnelerin durumu ve kimliği ile kamera temelli görüntüler arasındaki ilişkinin geçirdiği değişimleri anlar.
9. Kamera temelli görüntülerin birer belge, belgesel ve röportaj olarak geçirdikleri değişimi anlar.
10. Kamera temelli görüntü geleneklerini yaratıcı bir bakış açısıyla keşfeder.

Dersin İçeriği

Bu ders, fotoğrafın teknik gücünün yenilikçi uygulayıcılar tarafından hangi farklı şekillerde ortaya konduğunu inceler. Farklı fotoğraf ve film deneyimlerinin hakikat ve bilgi iddialarına dahil olma yollarını araştırır. Özellikle sinema içinde farklı film uygulamalarının ortaya çıkışını gözden geçirir. Film uygulamasındaki biçimsel yenilikler ile kurumsalı da içeren sosyo-politik değişimler arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, sinema türleri arasındaki farklılıkları araştırılır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Kamera görüntüleri, tarih, zaman, anlatı ve bellek.
2) Ödev I Ödevler üzerine çalışma.
3) Fotoğraf: İcatlar ve yönler Okumalar haftalık olarak verilir.
4) Erken fotoğrafik portre Okumalar haftalık olarak verilir.
5) Erken fotoğrafik manzara Ödevler üzerine çalışma.
6) Ödev II Ödevler üzerine çalışma.
7) Ara sınav: Erken dönem bir filmin gösterimi Okumalar haftalık olarak verilir.
8) Erken dönem film ve sinema I: Bilim ve hareketin rasyonelleşmesi Okumalar haftalık olarak verilir.
9) Erken dönem film ve sinema II: Film sahnelemede çeşitlenmeler. Okumalar haftalık olarak verilir.
10) Sanatı farklılaştıran fotoğraf ve film: Modern sanatta kamera görüntülerine karşılıklar Okumalar haftalık olarak verilir.
11) Fotoğraf ve filmi farklılaştıran sanat: Modernizm, avant-garde fotoğraf ve film uygulamaları. Okumalar haftalık olarak verilir.
12) Ödev III Ödevler üzerine çalışma.
13) Röportaj, belgesel, kurgu, imgelem ve moda türleri Okumalar haftalık olarak verilir.
14) Sunumlar ve görsel kompozisyon ödevlerinin tartışılması, düzeltme Sunumlar üzerine çalışma.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Mary Warner Marien, Photography: A Cultural History, 2nd edition, Laurence King, London, 2006; Ian Jeffrey, Revisions: An Alternative History of Photography, National Museum of Photography, Film and Television, Bradford, England, 1999; Geoffrey Batchen, Burning with Desire: The Conception of Photography, The MIT Press, 1999.
Diğer Kaynaklar: Heilbrunn Timeline of Art History (Metropolitan Museum, NY):
http://www.metmuseum.org/toah/hi/te_index.asp?s=all&t=all&d=photographs&x=21&y=15

Victoria and Albert Museum, Photography: http://www.vam.ac.uk/page/p/photography/

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 15
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 2 5 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 126

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.