ADV4642 Ad GameBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4642 Reklam Oyunları Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ÇAKIR AKER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Reklam endüstrisi, etkileşimin reklamların ve müşteri ilişkilerinin özü haline geldiği farklı bir fenomene dönüşmüştür. Sanayileşme ve post-endüstriyel toplum çağından bu yana, ortak bilgi kitlelere yönelik izlenimler ve önceden planlanmış mesajlar yoluyla reklam yapmaktı, ancak yeni teknolojik gelişmeler ve özellikle video oyunları, reklamcılar için yeni bir dünya açtı. Bu derste, hem eğlence teknolojilerinin hem de mobil uygulamaların reklamlar için kullanımı tartışılırken, reklam sektörünün bugün tanık olduğumuz şeye nasıl dönüştüğüne dair kısa bir tarihçe anlatılacak ve incelenecektir. İlaveten, influencer marketing, appvertising, oyun tasarım ilkeleri ve oyunlaştırma gibi terimler tartışılılacaktır. Dersler genellikle sunum videoları ve projeler yoluyla yürütülecektir. Ders sırasında bazı ekstra ödevler de olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamladığınızda aşağıdakileri yapabiliyor olacaksınız.
1- Çevrimiçi reklamcılık ve reklamcılık için temel çerçeve ve ortak dil sağlamak
2- Yeni bakış açıları kazanmak için çeşitli oyunlar ve vaka çalışmaları sunmak
3- Reklam oyunlarının özelliklerini ve kurallarını öğrenmek
4- Öğrencilerin ilgili reklam kampanyalarına reklam oyunu stratejilerini entegre etmelerini sağlamak

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, reklam ve oyun disiplinlerini bütüncül bir bakış açısı ile ele almak ve oyunların reklamlarda kullanımını incelemektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sosyal Ağlar ve Oyuncular (Skorerler) Ders kitabının 45-62 sayfaları okunmalı.
1) Giriş: Oyun Mekaniği Ders kitabının 9-28 sayfaları okunmalı.
2) Pasif Oyunlar ve Oyuncular Ders kitabının 31-43 sayfaları okunmalı.
4) Eğlence Mekanizmaları: Puanlar ve Diğerleri Ders kitabının 65-91 sayfaları okunmalı.
5) Ödüller ve Yeni Oyun Hakları Ders kitabının 91-108 sayfaları okunmalı.
6) Çok Oyunculu Oyunlar Ders kitabının 117-123 sayfaları okunmalı.
7) Vize Sınavı
8) Oyuncularını Tanımak Ders kitabının 141-161 sayfaları okunmalı.
9) Oyuncuların Geleceği: G Kuşağı Ders kitabının 161-177 sayfaları okunmalı.
10) Lisanslama ve Ürün Yerleştime Ek kitabın 173-199 sayfaları okunmalı.
11) Satışçıları Eğlenceyle Güdüleme Ders kitabının 181-194 sayfaları okunmalı.
12) Oyun İşletmeciliği Ders kitabının 197-202 sayfaları okunmalı.
13) Advergame'lerle ilgili Etik Konular Ek kitabının 223-230 sayfaları okunmalı.
14) Anti-Advergame Reading the pages between 223-230 of the recomended book.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: "Game-Based Marketing: Inspire Customer Loyalty Through Rewards, Challenges, and Contests"
Gabe Zichermann, Joselin Linder

"Advergaming and In-Game Advertising: An Approach to the next Generation of Advertising"
Gerald Marolf
Diğer Kaynaklar: Bellman, S., Kemp, A., Haddad, H., & Varan, D. (2014). The effectiveness of advergames compared to television commercials and interactive commercials featuring advergames. Computers in Human Behavior, 32, 276-283.

Terlutter, R., & Capella, M. L. (2013). The gamification of advertising: analysis and research directions of in-game advertising, advergames, and advertising in social network games. Journal of advertising, 42(2-3), 95-112.

Moore, E. S. (2006). It's child's play: Advergaming and the online marketing of food to children. Henry J. Kaiser Family Foundation.

Marolf, G. (2007). Advergaming and in-game advertising: An approach to the next generation of advertising. Vdm Verlag.     

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 6 78
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.