ADV4640 Mobile AdvertisingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4640 Mobil Reklamcılık Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı mobil reklama yönelik temel teorik altyapıyı sağlamak ve öğrencileri mobil reklam terminolojisi ile tanıştırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1- Mobil reklamlara dair temel terminolojiyi öğrenecektir.
2- Mobil reklamı oluşturan temel kavramlarla tanışacaktır.
3- Mobil reklamcılığın işleyiş esaslarını kavrayacaktır.
4- Farklı mobil reklam türlerini öğrenecektir.
5- Mobil reklam bağlamında strateji geliştirmenin kilit noktalarını anlayacak ve ölçümleme parametlerini tanıyacaktır.
6- Günümüz dijital tüketicilerini harekete geçiren motivatörleri ve bunların mobil reklam bağlamındaki etkilerini kavrayacaktır.
7-İnteraktif/dijital reklamcılık sektörünün İnternet'te nasıl geliştiğini, uyum sağladığını ve dönüştüğünü anlayacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders mobil reklamı oluşturan temel kavramların ortaya konulmasını içermektedir. Dijital pazarlama karmasındaki yerinden avantaj ve dezavantajlarına, mobil stratejinin kilit öğelerinden güncel mobil tüketici trendlerine mobil reklam kavramına geniş bir perspektiften bakışı teşvik etmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Ders içeriğinin tanıtılması.
2) Dijitalin tanımı ve kapsamı – Bölüm 1 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
3) Dijitalin tanımı ve kapsamı – Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
4) Dijital reklam oyuncuları – Bölüm 1 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
5) Dijital reklam oyuncuları – Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
6) Kısaca Mobil Reklamcılık Kitaptan ilgili bölüm okunacak.
7) Dijital reklam kanalları ve araçları Kitaptan ilgili bölüm okunacak.
8) Sunumlar
9) Sunumlar
10) Dijital reklamcılık ölçüm araçları ve KPI'lar Ders kitabından ilgili bölüm okunacaktır.
11) Dijital medya planlama ve ölçümü Ders kitabından ilgili bölüm okunacaktır.
12) Dijital strateji planlaması – Bölüm 1 Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
13) Dijital strateji planlaması – Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölümü okunacaktır.
14) Final sınavı öncesi son değerlendirme Kitaptan ilgili bölümler okunacaktır.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly
Digital Marketing Strategy, Implementation and Practice – Dace Chaffey The best digital marketing campaigns in the world: mastering the art of customer engagement – 2014
Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital
Internet Marketing Essentials
Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics with Values, A Guidebook
Commercial Communication in the Digital Age
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Sunum / Seminer 1 4 4
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4