ADV4640 Mobile AdvertisingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4640 Mobil Reklamcılık Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı mobil reklama yönelik temel teorik altyapıyı sağlamak ve öğrencileri mobil reklam terminolojisi ile tanıştırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1- Mobil reklamlara dair temel terminolojiyi öğrenecektir.
2- Mobil reklamı oluşturan temel kavramlarla tanışacaktır.
3- Mobil reklamcılığın işleyiş esaslarını kavrayacaktır.
4- Farklı mobil reklam türlerini öğrenecektir.
5- Mobil reklam bağlamında strateji geliştirmenin kilit noktalarını anlayacak ve ölçümleme parametlerini tanıyacaktır.
6- Günümüz dijital tüketicilerini harekete geçiren motivatörleri ve bunların mobil reklam bağlamındaki etkilerini kavrayacaktır.
7-İnteraktif/dijital reklamcılık sektörünün İnternet'te nasıl geliştiğini, uyum sağladığını ve dönüştüğünü anlayacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders mobil reklamı oluşturan temel kavramların ortaya konulmasını içermektedir. Dijital pazarlama karmasındaki yerinden avantaj ve dezavantajlarına, mobil stratejinin kilit öğelerinden güncel mobil tüketici trendlerine mobil reklam kavramına geniş bir perspektiften bakışı teşvik etmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Ders içeriğinin tanıtılması.
2) Dijitalin tanımı ve kapsamı – Bölüm 1 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
3) Dijitalin tanımı ve kapsamı – Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
4) Dijital reklam oyuncuları – Bölüm 1 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
5) Dijital reklam oyuncuları – Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
6) Kısaca Mobil Reklamcılık Kitaptan ilgili bölüm okunacak.
7) Dijital reklam kanalları ve araçları Kitaptan ilgili bölüm okunacak.
8) Sunumlar
9) Sunumlar
10) Dijital reklamcılık ölçüm araçları ve KPI'lar Ders kitabından ilgili bölüm okunacaktır.
11) Dijital medya planlama ve ölçümü Ders kitabından ilgili bölüm okunacaktır.
12) Dijital strateji planlaması – Bölüm 1 Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
13) Dijital strateji planlaması – Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölümü okunacaktır.
14) Final sınavı öncesi son değerlendirme Kitaptan ilgili bölümler okunacaktır.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly
Digital Marketing Strategy, Implementation and Practice – Dace Chaffey The best digital marketing campaigns in the world: mastering the art of customer engagement – 2014
Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital
Internet Marketing Essentials
Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics with Values, A Guidebook
Commercial Communication in the Digital Age
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Sunum / Seminer 1 4 4
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.