ADV4635 Semiology and AdvertisingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4635 Göstergebilim ve Reklam Bahar
Güz
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Öğ.Gör. NEŞE MESUTOĞLU KIRIM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı farklı mecralardaki reklam uygulamalarının analiz edilmesinde yol gösterici olan temel göstergebilim kavram ve metodlarının ortaya konulması ve reklamın bir anlam yaratma aracı olarak eleştirel bir açıdan irdelenmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1- Genel anlamda göstergebilimin ne demek olduğunu kavrayacaktır.
2- Bir disiplin olarak göstergebilimin tarihsel gelişimini öğrenecektir.
3- Temel gösterge ve temsil teorilerini öğrenecektir.
4- Farklı gösterge türlerini ayırt edecektir.
5- Anlamın taşıyıcısı olarak göstergelerin işleyiş biçimini öğrenecektir.
6- Tüketiciyle göstergeler arasındaki etkileşimi anlayacaktır.
7- Farklı reklam biçimlerini birer gösterge sistemi olarak nasıl tanımlanabileceğini görecektir.
8- Bir reklamı oluşturan unsurları göstergebilimsel açıdan analiz etme yetisi kazanacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders reklamın bir gösterge sistemi olarak analiz edilmesini ve bu sistemin anlam yaratma yollarının ortaya konulmasını içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) Mitolojiler ve semboller Ferdinand de Saussure'ün İşaret Kavramının İkili Modeli Ödev 1 Yükleme
3) İşaretin Peirce'in üçlü modeli Ödev 2 Sunum
4) Peirce ve Saussure'ün Göstergebilimsel Perspektifleri: Kısa Bir Karşılaştırmalı Çalışma Ödev 2 Sunum
5) Roland Barthes: Düz Anlam - Andy Warhol Üzerine Çağrışım ve Mitler Meditasyonu Ödev 2 Sunum
6) Claude Lévi Strauss'un ikili karşıtlar teorisi Aristo üzerine meditasyon Ödev 2 Sunum
7) Jean Baudrillard, Nesneler Sistemi Ders kitabındaki ilgili bölüm okunacaktır.
8) Sembolik Açıdan Göbeklitepe Tapınakları Ders kitabındaki ilgili bölüm okunacaktır.
9) Noam Chomsky: Freud Üzerine Derin Yapı ve Yüzey Meditasyonu Ders kitabındaki ilgili bölüm okunacaktır.
10) Umberto Eco: Göstergebilimsel Süreç ve Göstergelerin Sınıflandırılması Borges üzerine meditasyon Final Sunum
11) Edmund Husserl: İşaret Teorisi "İfade ve Anlam" Final sunum
12) Final Sınavı Sunumu Freud Üzerine Meditasyon Final Sunum
13) Reklamları Okuma ve Reklamcılık Vaka Çalışmaları Final sunum
14) Reklamları Okuma ve Reklamcılık Vaka Çalışmaları Final sunum

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Semiotics: The Basics, Daniel Chandler

Judith Williamson - Reklamların Dili; Reklamlarda Anlam ve İdeoloji

Göktuğ Halis -Simgebilim Perspektifinden Göbeklitepe Tapınakları
Eco, Umberto. 1976. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press
Roland Barthes -Elements of Semiology
Pierre -Guiraud Semiolog
Diğer Kaynaklar: Konulara dair ek okumala ve vaka analizleri haftalık olarak verilecektir. / Supplementary readings will be provided upon weekly basis.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 3 % 20
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 10
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Proje 1 4 4
Ödevler 3 4 12
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 136

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4