ADV4631 Digital Strategies and New TrendsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4631 Digital Strategies and New Trends Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dijital pazarlama, iş dünyasında büyük bir hızla büyüyen bir alan. Bu ders, bu alana bir giriş niteliği taşımaktadır. Kuruluşların toplam pazarlama programlarındaki çeşitli roller açıklanacak, öğrenciler dijital reklam uygulamalarını tüm yönleriyle öğrenecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Dijital pazarlamanın temel konseptlerini kavrayacak.
II. Klasik ve dijital medya stratejileri arasındaki farkları ayırt edebilecek.
III. Reklamcılıktaki yeni dijital hayat kavramını kavrayacak.
IV. “Word of Mouse (Bilgisayardan bilgisayara reklamcılık)” kavramını kavrayacak.
V. Dijital reklam ürünleri tasarlayabilecek.

Dersin İçeriği

Dijital çağ herşeyi değiştiriyor, özellikle iletişimciler müşterileri ile nasıl iletişim kuruyorlar. Bu derste, dijital reklamcılık ve tasarımı ile ilgili belirleyici kavramlar, farklılıklar ve mevcut uygulamalar gösterilecek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dijital pazarlamaya giriş. Klasik ve dijital tasarım arasındaki farklar
2) Pazarlamanın yeni kuralları ve dijital tasarım dünyasında iletişim.
3) Değişen sosyal hayat; yeni dijital hayat stili ve sosyal medya. Sosyal medya uygulamaları ve kullanılabilirlik için görsel tasarım.
4) Dijital medya stratejisi ve dijital medya ürünleri. 1. Ödev için teslim zamanı.
5) Arama motoru pazarlaması ve yazılı reklamcılık. (Klasik anlamda online reklamcılık). Dijital tasarımda tipografi ve kinetik tipografi.
6) Yeni nesil online reklamcılık.
7) Bilgisayardan bilgisayara reklamcılık ve mobil reklamcılık. 2. Ödev için teslim zamanı.
8) Bilgisayardan bilgisayara reklamcılık ve mobil reklamcılık.
9) Reklam içerikli oyunlar ve mikrositeler.
10) 3. ödev değerlendirmeleri ve genel tekrar.
11) Dijital pazarlama iletişimi kavramı. Reklam içerikli oyunlar ve mikrositeler.
12) Dijital pazarlama iletişimi kavramı: Yakın gelecekte neler var: InternetTV vb.
13) Örnek çalışma: Klasik reklamcılık ve dijital reklamcılık
14) Örnek çalışma: Klasik reklamcılık ve dijital reklamcılık. 4. ödev için teslam zamanı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • DigiMarketing: The Essential Guide to New Media and Digital Marketing, Kent Wertime, Ian Fenwick
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 4 % 40
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Ödevler 13 56
Ara Sınavlar 3 15
Final 3 15
Toplam İş Yükü 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.