ADV2627 Advertising HistoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV2627 Reklam Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi EDA ÖZTÜRK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi EDA ÖZTÜRK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, çağdaş toplumda reklamın ekonomik bir güç ve kültürel temsil biçimi olarak rolünü ve çağdaş toplumda tüketim kültürünün sosyal sonuçları üzerinde durmaktadır. Dersin temel amacı, dünya reklamcılık tarihini ve 19. yüzyıldan 21. yüzyıla reklamcılar tarafından kullanılan ve zaman içerisinde değişen stratejileri anlamaktır. Derste reklam tarihinin önemli anlarına odaklanılacak ve söz konusu kampanyaların parçası olan basın, televizyon reklamlarından örnekler verilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin hedefleri
1. Reklamın serbest piyasa ekonomisinde yerine getirdiği işlevleri tartışmak.
2. Ekonominin reklamcılığın büyümesini nasıl etkilediğini göstermek.
3. Batı ülkelerinde ve Türkiye'de reklamın kökenleri ve reklamcılığın konsolidasyonunu incelemek.
4. Reklamcılık tarihindeki önemli kilometre taşlarını belirlemek.
5. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla reklamcıların kullandığı farklı stratejileri araştırmak.
6. Son yıllarda reklamın rolünün nasıl değiştiğini tartışmak.
7. Uluslararası reklamcılık uygulamalarına aşina olmak.

Dersin İçeriği

Derste dünya ve Türk reklamcılığının kökenleri, gelişimi üzerinde durulacak, 19.yy'dan 20.yy'a reklamcılar tarafından kullanılan reklam stratejilerinin değişimi gözler önüne serilecektir. Dünya ve türk reklam tarihinin önemli dönüm noktaları örneklerle sunulacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction.
2) Reklamın ve İlk Dönem Reklam Ajanslarının Kökenleri/Sebest Piyasa Ekonomisinin Temelleri ve Reklamın Ekonominin Bir Aracı Olarak Evrimi. The King of Madison Avenue David Ogilvy, Kenneth Roman, s.13-69. İzlenecek Video: Harvard Business Review: Common Digital Miscommunications — and How to Avoid Them https://www.youtube.com/watch?v=LoZ5zBxo1OE&t=10s
3) 1900-1944 / Modern Reklamcılığın İlk Adımları: J.Walter Thompson, Y&R. The King of Madison Avenue David Ogilvy, Kenneth Roman, s.71-121. İzlenecek Video: Harvard Business Review: I Tried Three Popular Productivity Methods and This is What I Learned https://www.youtube.com/watch?v=LaCXmw6vwfc
4) 1944-1980 / Madison Avenue ve Yaratıcı Devrim: David Ogilvy, Bill Bernbach ve “Think Small”, Leo Burnett “Marlboro Man”. The King of Madison Avenue David Ogilvy, Kenneth Roman, s.123-162.
5) 1944-1980 /İlk Türk Reklam Ajansları: Eli Acıman, Necip Akar, Reklam Moran, İstanbul Reklam The King of Madison Avenue David Ogilvy, Kenneth Roman, s.163-255. İzlenecek Belgesel: Eli Acıman https://www.youtube.com/watch?v=lKV-RKIXPs8
6) 1944-1980 / Madison Avenue ve Yaratıvı Devrim: Wells Rich Greene, Ally & Gargano The King of Madison Avenue David Ogilvy, Kenneth Roman, s.265-323. İzlenecek Belgesel: Art &Copy https://www.youtube.com/watch?v=Pm4eQvFSGNE&t=3s
7) İngiliz Reklamcılığının Yaratıcı Devrimi 1960-1980: Collett Dickenson Pearce (CDP) Boase Massimi Pollitt (BMP) Saatchi&Saatchi The King of Madison Avenue David Ogilvy, Kenneth Roman, s.325-358. İzlenecek Belgesel: The Men From The Agency - BBC https://www.youtube.com/watch?v=VuxrlS3bnmE
8) Vize
9) 1980-1990 Globalizasyon, Konsolidasyon ve Medyanın Değişen Yüzü: Omnicom, WPP, Interpublic, Havas, Publicis. Hegarty on Advertising: Turning Intelligence into Magic, John Hegarty, s.9-74.
10) Reklamcılık Endüstrisi 1980-1990: John Hegarty, David Abbott, Lee Clow “1984” & SuperBowl. Nike & Michael Jordan. Hegarty on Advertising: Turning Intelligence into Magic, John Hegarty, s.75-120. İzlenecek Video: Creating Icons: Lee Clow at TEDxChapmanU https://www.youtube.com/watch?v=7jq7Gj09wcA
11) 1990-2000 Marlboro Cuması, İnternet Devrimi ve Reklamcılığın Değişen Çehresi, Calvin Klein Jeans, Levi’s. Hegarty on Advertising: Turning Intelligence into Magic, John Hegarty, pp.121-155.
12) 1990-2000 / İlk Özel Kanallar / 90’lar ve Türk Reklamcılık Sektörü Hegarty on Advertising: Turning Intelligence into Magic, John Hegarty, s.156-196.
13) 2000-2010 / Reklamcılığın Dijitalleşmesi ve Evrimi Hegarty on Advertising: Turning Intelligence into Magic, John Hegarty, s.197-235.
14) Reklamcılığın Geleceği. David Droga: The Future of Advertising and What It Will Take to Succeed | Inc. https://www.youtube.com/watch?v=wpbtYtP-1Xk

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Reklamcılığımızın İlk Yüzyılı (Orhan Koloğlu -Reklamcılar Derneği)

Reklamcılığın Global Tarihi, Mark Tungate, MediaCat Kitapları.Diğer Kaynaklar: Reklamcılık Yaşantım ve Bilimsel Reklamcılık (Claude C. Hopkins – YKY)
“Türkiye’de Reklamcılığın Doğuşu: İzidor Barouh’un Anılarından”, Serdar Şendilmen, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın.

“Hayatımız Reklam: Türkiye’nin Reklam Ustalarıyla Söyleşiler”, Pelin Özkan, MediaCat Kitapları.

“Madison Avenue”, Martin Mayer, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

“Bir Reklamcının İtirafları”, David Ogilvy, Reklamcılar Derneği.

“İz Bırakanlar Dizisi/ Bill Bernbach: Yaratıcılık Devriminin Öncüsü”, MediaCat Kitapları.

“İz Bırakanlar Dizisi/ Leo Burnett: Yıldızlara Erişmek İsteyen Bir Reklam Ustası”, MediaCat Kitapları.


Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 20
Ödev 4 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 6 78
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar 2 2 4
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 139

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.