IB2522 Import and Export ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
IB2522 İthalat ve İhracat Yönetimi Güz 3 0 3 10
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AYLA ESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut Değil
Dersin Amacı: Dış Ticaret Stratejilerinin Şekillendirilmesi ve Dış Ticaret Yönetiminin Esasları
İhracat Pazarları ile Potansiyellerinin Belirlenmesi / İhracatta Pazar Araştırması Yöntemleri
İhracatta Gerçek Müşterilerin Tespiti, Doğru İletişim
Tekliften Yükleme ve Tahsilat Aşamasına Uzanan Süreç

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dış Ticaret Stratejilerinin Şekillendirilmesi ve Dış Ticaret Yönetiminin Esasları
İhracat Pazarları ile Potansiyellerinin Belirlenmesi / İhracatta Pazar Araştırması Yöntemleri
İhracatta Gerçek Müşterilerin Tespiti, Doğru İletişim ve Teklif Aşamasına Uzanan Süreç --
Dış Ticaretteki İşlem Akışı Aksaklıklar Bunları Gidermenin Yolları --
Uluslararası Sözleşme Terimleri (Incoterms 2010) Teslim Şekilleri
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Temel Dış Ticaret Belgeleri (Proforma Fatura, Ticari Fatura, Çeki Listesi, Sevk Belgeleri, Dolaşım Belgeleri Gözetim Raporu, vs.)
Yabancı Müşterilerle Yapılan Satış Görüşmeleri Bölgelere Göre Ne Gibi Farklılıklar Gösterir?

Dersin İçeriği

Dış Ticaret Stratejilerinin Şekillendirilmesi ve Dış Ticaret Yönetiminin Esasları
İhracat Pazarları ile Potansiyellerinin Belirlenmesi / İhracatta Pazar Araştırması Yöntemleri
İhracatta Gerçek Müşterilerin Tespiti, Doğru İletişim ve Teklif Aşamasına Uzanan Süreç Dış Ticaretteki İşlem Akışı Aksaklıklar Bunları Gidermenin Yolları
Uluslararası Sözleşme Terimleri (Incoterms 2010) Teslim Şekilleri
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Temel Dış Ticaret Belgeleri (Proforma Fatura, Ticari Fatura, Çeki Listesi, Sevk Belgeleri, Dolaşım Belgeleri Gözetim Raporu, vs.)
Yabancı Müşterilerle Yapılan Satış Görüşmeleri Bölgelere Göre Ne Gibi Farklılıklar Gösterir?

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Hafta: Giriş / Uluslararası ticaret ortamının değiştirilmesi / Uluslararası pazarlamanın artan önemi / Uluslararası ticarette hızlı büyümenin nedenleri / Uluslararası pazarlama / Uluslararasılaşma ve küresel pazarlamanın doğası ve pratiği
2) 2. Hafta: Uluslararası pazarlama yönetimi / İhracatla ilgili şirket politikaları ihracat pazarlama planlaması ve stratejisi / Teknoloji / Girişimcilik yaklaşımlarının uluslararası pazarlamaya etkisi
3) 3. Hafta: İhracat Pazarları / Kültürü ve sosyo-kültürel çevrenin incelenmesi ve seçilmesi / Kültürel farklılıkların yönetilmesi Ekonomik güçler / Siyasi-yasal çevre / Rekabet / İhracat Piyasası Seçimi: Tanımlar ve Stratejiler / İhracat Pazar tanımı ve segmentasyonu, genişleme seçme süreci, prosedür ve strateji.
4) 4. Hafta: İhracat - İthalat Organizasyonu Girişimi Strateji. İhracat Giriş Modları, Doğrudan ihracat / Ülke bazında departman / Yurtdışı satış şubesi / Depolama veya depolama tesisleri / Yurtdışı satış iştirakleri / Seyahat satış görevlileri / Yabancı bazlı distribütörler ve temsilciler
5) 5. Hafta: Fiyatlandırma / Fiyatlandırma Kararları / İhracat fiyatının belirleyicileri / Fiyat teklifi / Terimlerin karşılaştırması / INCOTERMS / Ticari şartların seçimi
6)  6. Hafta: Ödeme Yöntemleri ve Finansman Finansmanı ve Ödeme Yöntemleri / İhracat Finansman Yöntemleri / Ödeme Koşulları / Ödeme ve Finansman İşlemleri / Kredi Mektubu ve Diğer Dış Ticaret Yöntemleri
7) 7. Hafta: Lojistik Elleçleme İhracat Emirleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi / Fiziksel dağıtım / Lojistik ve sistem kavramı / Denizcilik Sektörünün Özellikleri / Uluslararası fiziksel dağıtımın yapısı / Ulaştırma türleri
8) 8. Hafta: Tekrar
9) 9. Hafta: İhracat-İthalat Dokümantasyonu ve Adımları / İhracat-İthalat Prosedür ve Belgeleri / Muhakeme, Zamanlama, Hazırlama, Dokümantasyon ve Dış Ticarette Önemi
10) 10. Hafta: Konteynerizasyon ve Kiralama Uygulamaları / Konteynerizasyona Giriş (ve Özellikleri) / Büyük konteyner ticareti / Konteyner tipleri ve bazları / Konteyner Intermodal Taşıma Uygulamaları / Konteyner Markaları / Konteynerlerin Seçimi ve İncelenmesi
11) 11. Hafta: İthalat ve İhracat için Başarılı Müzakereler / Küresel Müzakereleri Farklı kılan nedir? Kültürel Müzakereler / Kültürel Etkiler ve Kültürlerarası Müzakere Davranışları / Kültürel Duyarlı Müzakere Stratejileri / Müzakere Tarzları ve Karar Verme Farklılıkları / Kültürlerarası Müzakerelerde Yapılması ve Yapılmaması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: International Marketing and Export Management, 6th Ed. Gerald Albaum & Edwin Duerr Prentice Hall, 2008
Diğer Kaynaklar: none

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 3 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 43
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 39
Final 16 61
Toplam İş Yükü 143

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.