IB2221 Corporate FinanceBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
IB2221 Kurumsal Finansman Bahar 3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. NİYAZİ BERK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAKKI ÖZTÜRK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı finansal sistemi finansal yönetimi öğrencilere tanıtmak,finansal konularda karar vermelerine yardımcı olmaktır.Bu amaçla işletmelerin yatım, finansman ve güncel finans operasyonlarının işleğişi, bankalar ,diğer finans kuruluşları ve vergi otoriteleri ,hissedarlar, ve diğer çevreler ile ilişkileri açıklanıyor.Finansa giriş özelliği nedeniyle teorik konuların yanı sıra uygulama da yer alıyor

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I.Finans organizasyonunu ve finansal yöneticilerin nasıl karar aldıklarını öğrenmek,
II.Firmanın finansal tablolarını naaliz edebilmek
III.İşletmenin kar marjı ve başabaş noktasını öğrenmek
IV.İşletmenin kısa süreli fonlanmasını öğrenmek
V.Menkul kıymet değerlemesini anlamak
VI.İşletmenin ağırlıklı sermaye maliyetini uygulayabilmek
VII.İşletmelerde sermaye bütçelemesi ve yatırım kararlarını öğrenmek

Dersin İçeriği

1.Hafta:Finans fonksiyonu finansal amaç ve finans organizasyonu
2.Hafta:Finansal tablolar ve muhasebe özeti,valıklar,borçlar öz sermaye gelir tablosu
3.Hafta: Değer ve değerleme kavramları pay senedi değeri, nominal değer, pazar değeri
4.Hafta:Kısa süreli finansman, tablolar, vergi ve nakit akımı
5.Hafta:Çalışma sermayesi yönetimi
6.Hafta:Paranın zaman değeri,bileşik faiz, iskontolama getiri ve risk analizi
7.Hafta:Değerlemeye giriş tahvil değerlemesi
8.Hafta:Piyasa faiz oranı ve tahvil ilişkisi ve durasyon anlizi
9.Hafta:Pay senedi ve firma değerlemesi
10.Hafta:Sermaye maliyeti, kaynakların maliyeti,ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
11.Hafta:Nakit akışı analizi ve sermaye bütçelemesi
12.Hafta:Sermaye bütçelemesi kriterleri ve analizi hakkında teorik açıklamalar ve fizibilite etüdü
13.Hafta:Sermaye bütçelemesi kriterleri analizi ve uygulaması
14.Hafta:Nakit akım analizi, duyarlılık analizi ve başabaş analizi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Essentials of Corporate Finance by Ross, Westerfield and Jordan, 6th Edition.
Diğer Kaynaklar: Principles of Corporate Finance by Brealey and Myres, 7th Edition.
Berk,N. Finansal Yönetim, 10. baskı, İstanbul.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 90
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 90

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 41
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 28
Final 1 28
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.